Tijana Tropin

Savremena žanrovska fantastika u Srbiji

Tijana TropinU petak 21. februara (17h) na Filološkom fakultetu u Beogradu, u sali 128, biće održano predavanje mr Tijane Tropin “Savremena žanrovska fantastika u Srbiji”.

Tijana Tropin (1977) je istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost. Diplomirala je i magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Težišta njenog istraživačkog rada su, pored fantastične književnosti, teorija i poetika prevođenja, kao i književnost za decu.

Objavila je monografiju “Motiv Arkadije u dečjoj književnosti” (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006) i više radova u periodici. 

Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Takođe, učestvuje u međunarodnom projektu “Alice in a World of Wonderlands” u organizaciji “Severnoameričkog društva Luisa Kerola” (Lewis Carroll Society of North America).

Prevodi s nemačkog i engleskog jezika.