Project Itoh

Na Radio Beogradu 2 o savremenoj japanskoj SF književnosti

Naučna emisija Solaris, koja se emituje na Radio Beogradu 2 svake nedelje od 15 časova, 20. januara biće posvećena sprezi nauke i kulture na polju književne fantastike Japana. O ovoj temi govoriće Dina Hrecak, diplomirana japanološkinja i priređivačica Antologije savremene japanske naučnofantastične priče 14½. Voditelj i autor emisije je dr Srđa Janković.

U savremenoj japanskoj naučnoj fantastici kreativno se obrađuje čitav niz dubokih tema koje proizlaze iz složenog, višeznačnog i evoluirajućeg odnosa između univerzalnih ljudskih vrednosti i specifičnosti što ih donose mnogobrojni raznoliki aspekti naučno-tehnološkog i društvenog razvoja, uz sledstvene dalekosežne, ostvarene ili neostvarene mogućnosti. Mada je svakako nezahvalno tragati za prostim zajedničkim imeniteljem raznorodnog, bogatog i plodnog stvaralaštva kakvo postoji u aktuelnoj japanskoj naučnoj fantastici, takav zajednički imenitelj ponajpre bismo pronašli u prevazilaženju granica – ne samo između Istoka i Zapada, već i široke lepeze tradicionalnih suprotnosti: prošlosti i budućnosti, realnosti i fantazije, prirode i tehnologije, nas i drugih, konačnosti i beskraja.

Emisija Solaris posvećena je temama iz oblasti prirodnih nauka koje obuhvataju bazična i primenjena naučna istraživanja, sa posebnim osvrtom na različite aspekte odnosa nauke i društva. Posebna pažnja se poklanja pojašnjenju i isticanju ključnih pojmova i koncepata od suštinskog značaja za razumevanje puteva i procesa koji vode ka naučnom saznanju. Sagovornici u emisiji obuhvataju naučnike koji se bave istraživanjima iz različitih oblasti, ali i pripadnike raznovrsnih profesija koji su u prilici da ponude relevantna mišljenja o odgovarajućim aspektima naučnih poduhvata i nauke u celini.

O nauci i japanskoj savremenoj fantastici razgovaraju: Dina Hrecak i Srđa Janković
O nauci i japanskoj savremenoj fantastici razgovaraju: Dina Hrecak i Srđa Janković