Sava Damjanov

Sava Damjanov dobitnik Novembarske povelje grada Novog Sada

Prof. dr Sava Damjanov, profesor emeritus na Univerzitetu u Novom Sadu i predavač na predmetima osamnaestovekovne, devetnaestovekovne, postmoderne srpske književnosti i kreativnog pisanja, jedan je od dobitnika ovogodišnje Novembarske povelje grada Novog Sada.

Savu Damjanova su za Novembarsku povelju predložili Gradska biblioteka u Novom Sadu, Biblioteka Matice srpske i Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“. U inicijativi je, između ostalog, navedeno da je ukupan stvaralački i radni opus prof. dr Save Damjanova kao pisca, književnog istoričara, javnog delatnika i profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu vezan za Novi Sad, te da je u profesionalnoj karijeri prepoznatljiv po istraživanju nedovoljno proučenih i primećenih pisaca i pojava u srpskoj književnosti.

Naučna istraživanja Save Damjanova usmerena su pre svega ka fantastičkoj književnosti, erotskim i jezičko-eksperimentalnim slojevima u srpskoj tradiciji, teoriji recepcije, postmodernizmu, kao i ka komparativistici.

Priređivao je za štampu tekstove srpskih pisaca 18, 19. i 20. veka. Tokom devedesetih godina uređivao je časopis za svetsku književnost Pismo, i Sveti Dunav, magazin posvećen srednjoevropskoj kulturi. Urednik je „Biblioteke srpske fantastike”, edicije „Novosadski manuskript”, kao i antologijske biblioteke „Deset vekova srpske književnosti“ kod Izdavačkog centra Matice srpske.

Damjanov je jedan od osnivača međunarodnog književnog festivala „Prosefest“ (u Novom Sadu) i nagrade „Milovan Vidaković“ koja se dodeljuje za životno delo.

Gradska priznanja će biti dodeljena 23. oktobra 2022. povodom obeležavanja Dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu.

Sava Damjanov
Sava Damjanov