“Ribe hodaju” na Art-Animi

Krajem septembra prošle godine u dnevnom listu Politika objavljena je jedna od novijih horor priča Pavla Zelića “Ribe hodaju”.

Reč je o još jednom proznom ostvarenju čiju radnju mladi beogradski pisac fantastike smešta u južnoamerički milje, kombinujući elemente o mitskom enkantadu, čoveku-delfinu, sa realnom opasnošću od ekološke katastrofe koja preti Amazonu.

Od danas, posetioci našeg sajta mogu pronaći ovo delo u sekciji posvećenoj proznim ostvarenjima.