“Studija strave” sa popustom u okviru “filmskog paketa”

Izdavačka kuća Mali Nemo je za novogodišnje praznike pripremila specijalni “filmski paket” knjiga koji se može naručiti sa popustom od 20%, odnosno 30% za članove čitalaštva. Paket sadrži tri knjige: “Studija strave: Eseji o horor žanru” Dejana Ognjanovića, “Poetika filmske režije” Dr None Dragovića i “Njujork u filmovima Martina Skorsezea: analize lokalističkih situacija” Mr Ljubinke Savčić. Cena kompleta sa popustom je 1510 dinara, odnosno 1320 (za članove čitalaštva).
 
Dejan Ognjanović: Dejan Ognjanović
Studija strave: Eeseji o horor žanru

Horor žanr u srpskoj sredini do sada nije bio predmet ozbiljnog proučavanja. Najčešće ignorisan, ređe potcenjivan ili napadan, uglavnom je bio prepušten zanimanju amatera, ili usputnim napomenama kod retkih ozbiljnih proučavalaca. Sveden na fusnotu ili sporednu ulogu u radovima o drugim temama, horor je tretiran ili kao nešto što se podrazumeva pa ne zahteva definisanje, ili kao nešto što i ne zaslužuje dublje istraživanje. U svakom slučaju, bilo da se o hororu govorilo s razumevanjem ili bez razumevanja, on sam je ostao nedefinisan. Objedinjene, opšte studije o poetici, estetici i filozofiji horora kao žanra na srpskom jeziku – nema. “Studija strave” je pokušaj da se ta praznina bar donekle popuni.

Dr Nono Dragović: Dr Nono Dragović
Poetika filmske režije

Kinetička teorija filma sa posebnim akcentom na vremenoprostorne aspekte filmskog dela.
Prilog uz knjigu: DVD izdanje filmova Usta puna zemlje i Rizničari.

 

 

 

Mr Ljubinka Savčić: Mr Ljubinka Savčić
Njujork u filmovima Martina Skorsezea: analize lokalističkih situacija

Ukazivanjem na znakovne potencijale, ova knjiga uspeva da stvori univerzalni obrazac citanja gradskog prostora u bilo kom filmskom/ univerzalnom tekstu.
Savršeno teorijsko promišljanje, precizna argumentacija, zanimljiva tema i studije slučaja stalno su praćene pitkim i akribičnim stilom izlaganja koji obećava
da će knjiga naći brojne obožavaoce Njujorka čiji je ekranski odraz u našim saznanjima i zamišljanjima zamenio onaj pravi a u skladu sa simulakrativnim dobom u kome živimo.