“Metro 2033” i na srpskom

Dimitrij Gluhovski:

Grafički atelje “Dereta” predstavio je debitantski roman Rusa Dimitrija Gluhovskog “Metro 2033”, objavljen pre četiri godine, kada je autor imao 25 godina. U međuvremenu roman je postao internacionalni hit, javlja PISB.

Gluhovski je ovim romanom postao prvi ruski internet pisac i začetnik interaktivne književnosti, pošto je svako poglavlje odmah stavljao na sajt i tražio od čitalaca da mu šalju primedbe i reakcije.
 
Prema rečima prevodioca Snežane Kondić, koja vodi i-mejl prepisku sa autorom, on je uvažio mnoge primedbe, koristeći stručne savete koje je dobijao iz tehničkih nauka, pošto je priznao da nije pronikao u sve detalje koji su mu potrebni za priču o postapokaliptičnom svetu koji je uništio nuklearni sukob. Iz prepiske sa Gluhovskim, Kondićeva je saznala da je prvobitno hteo da roman bude upola kraći, ali čitaoci su tražili da ga produži jer su želeli da se barem pojavi nada da za ljudski rod ima budućnosti.

Gluhovski piše kako je, posle nuklearne kataklizme, ljudski rod skoro potpuno uništen, a Moskva pretvorena u avetinjski grad, kontaminiran radijacijom i nastanjen čudovištima. Malobrojni preživeli ljudi kriju se u metrou – najvećem protivatomskom skloništu na zemlji. Njegove stanice pretvorene su u gradove – države, a u tunelima caruju tama i užas. Glavni junak Artem, stanovnik VDNP, treba da se probije kroz čitav metro da bi spasao strašne opasnosti svoju stanicu, a možda i preostalo čovečanstvo.

Urednik Siniša Kolarić je rekao da Gluhovski piše izvanrednim stilom, sa osetnim uticajem Dostojevskog prilikom definisanja likova i dočaravanja atrmosfere. Gluhovski je u međuvremenu napisao “Metro 2034”, koji će “Dereta” objaviti, a prema “Metrou 2033” u Holivudu će biti snimljen film. Gluhovski je prema tom romanu kreirao i kompjutersku igru, koja će se pojaviti početkom naredne godine.