“Iznutra” na Beogradskom sajmu knjiga

Podelite sadržaj:

Goran Segedinac - IZNUTRASajamsko predstavljanje zbirke naučnofantastičnih i horor priča “Iznutra” mladog novosadskog autora Gorana Segedinca, održaće se na štandu izdavačke kuće Vega Media u subotu 30. oktobra 2010. godine sa početkom u 17 časova.

Knjiga će uskoro biti promovisana i u Novom Sadu, a za sve one koji ne budu mogli da posete neko od predstavljanja ove zbirke uživo, ovde prenosimo recenziju, koju potpisuje predsednik Društva književnika Vojvodine i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Nikola Strajnić:

“Zbirka priča Iznutra Gorana Segedinca ostvaruje se u dve sfere: u sferi realnog i sferi čudesnog. Naoko, te dve sfere funkcionišu u pričama neovisno jedna o drugoj. Pa ipak, one su suštinsku povezane u toj meri da pažljivi čitalac, posebno nakon ponovnog čitanja, u svakoj sferi jasno prepoznaje tragove one druge. Tako ono što nam se, pri prvom susretu sa pričom, čini potpuno normalno postaje čudesno, a ono što je čudesno postaje normalno.

Segedinac u svojim pričama redovno polazi od prepoznatljive realnosti vezane uz gradski ili seoski milje, događaje vezane uz ratne ili mirnodopske situacije, likove u rasponu od dece do ostarelih ljudi; ali onda, u jednom momentu, kad naša očekivanja treba da budu ispunjena, događa se nešto sasvim suprotno i toliko neočekivano da se čini fantastičnim. A kad nas pisac uvede u taj svet fantastičnog, on nam se, opet, po mnogim znakovima, čini sasvim mogućim.

Svet Segedinčevih priča je kafkijanski ili, bliže, albaharijevski, ne sa malom dozom ironije i groteske. U njima često puta blesne nož koji dokrajčava i Jozefa K. ili prhnu albaharijevske leptirice koje zloslutno čas izleću čas uleću u bića… U temeljima ovog sveta je pojedinac u koga duštvenost i istorijski trenutak upisuju gestove zla koje pisac, s određenom dozom imaginacije, dovodi do razmera apsurda i besmisla.”