Danica Bandić - Puna kola priča

”Puna kola priča” – knjiga sećanja na bajke Danice Bandić

Današnjim čitaocima malo poznata, Danica Bandić bila je vrlo aktivna i popularna spisateljica između dva svetska rata a pisala je bajke, legende i igrokaze za decu. Posle smrti 1950. godine njene knjige nisu preštampavane te je i ona kao autorka zaboravljena. Povodom 140 godina od rođenja Danice Bandić, književnica Gordana Maletić napravila je izbor iz njenog stvaralaštva. Knjigu „Puna kola priča“ objavio je Banatski kulturni centar.

Danica Bandić mogla je s lakoćom da stvara i da piše o svemu baš kao Čika Jova Zmaj ali se orijentisala na prozu i dramu, i zato su je svojevremeno zvali „Čika Jova u prozi“.

Fantastika joj je bila izbor a u njenom književnom svetu junaci su deca, životinje, ptice, cveće, prirodne pojave, mitološka bića.

„Nju su i nazivali našim Andersenom i to nije nikakva greška zbog toga što je ona kao i Andersen shvatala da je svet pun čudesa, samo što smo se mi navikli na njih pa ih nazivamo svakodnevnim stvarima. Ona je mogla da vidi da je sve i živo i neživo neki entitet za sebe, i ne samo da napravi od toga priču, nego da prosto shvati to nešto kao jednu celinu koja može sama da ispriča to nešto o sebi“, kaže priređivač knjige Gordana Maletić.

Dobro je razumela dečiju želju da se pripovedanje nikada ne završi. Zabavljala ih je, tešila i nastojala da im da beskrajnu priču.

„Da kažem i to da su ove priče u potpunosti odgovarajuće za savremeno dete, zbog toga što one imaju taj neki čaroliki svet bajki, što imaju tu divnu atmosferu, jezik njihov je čist, tu nije bilo nikakvih uplitanja sa strane urednika niti je bilo potrebe da se bilo šta menja. To je jezik koji je razumljiv. To su neke priče koje su pune dobrote i lepote koje zadovoljavaju onaj estetski kriterijum koji svi mi imamo kao čitaoci“, kaže Gordana Maletić.

Danica Bandić sarađivala je sa listovima svoga vremena, pomenimo Čika Jovin „Neven“ i „Zoricu“ čija je urednica bila, a njene bajke izdvajale su se među tada objavljivanim tekstovima.

I posle stotinu godina, kako kažu, tetka Danino pripovedanje je živo, dobro i lepo, jednom rečju – dobrodošlo.

Danica Bandić
Danica Bandić

(Izvor: RTS)