Isak Asimov

Publikovan do sada nepoznati esej Isaka Asimova ”O kreativnosti”

Isak Asimov“MIT Technological Review” je objavio do sada nepoznati esej Isaka Asimova, “O kreativnosti”. Ogled je nastao 1959. godine u okviru Asimovljevog kratkotrajnog učešća u istraživačkom projektu sa Arturom Obermajerom, koji je ogled i podelio sa javnošću.

U eseju, Asimov pokušava da utvrdi na koji način nastaju dobre, inovativne ideje, pri čemu sam pristup kreativnosti zastupljen u ogledu nije ograničen na neku specifičnu oblast. Služeći se primerom nastanka teorije evolucije, pisac kao ključni element kreativnosti izdvaja sposobnost povezivanja ideja i na osnovu tog zaključka navodi neka zapažanja o karakternim osobinama kao i okolnostima koje najviše pogoduju stvaranju.

Još jedna od važnih tema ogleda je razmatranje prednosti i mana individualnog i grupnog stvaralaštva. Iako smatra da je samostalni rad nedvosmisleno bolji, Asimov detaljno ispituje ulogu saradnje u kreativnom procesu i iznosi nekoliko promišljenih sugestija za podsticanje razmene ideja koja bi mogla da prethodi i znatno poboljša konačni ishod bilo kakve kreativne aktivnosti.

Esej je bio jedini Asimovljev formalni doprinos projektu koji je finansirala Agencija za napredna istraživanja. Prema Obermajerovim rečima, slavni pisac je ubrzo potom doneo odluku o povlačenju iz rada Agencije, ne želeći da bude upoznat sa poverljivim i tajnim podacima.

Budući da je u izuzetno uspešnoj književnoj i naučnoj karijeri napisao i uredio preko 500 rukopisa i radova čiji obim prelazi 90.000 stranica teksta, Asimov je svojevremeno, svakako, bio jedan od autora koji su mogli da ponude najrelevantnije odgovore na pitanja o kreativnosti.

Njegov esej “O kreativnosti” u celosti možete pročitati na sajtu “MIT Technological Review“-a.