Prihvati igru? - Marijana Jelisavčić

PRIHVATI IGRU? – zbirka priča Marijane Jelisavčić

U okviru edicije „Prva knjiga“ Matice srpske, objavljena je zbirka priča Prihvati igru? Marijane Jelisavčić, mlade književne teoretičarke i doktorantkinje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, čiji rad na polju proučavanja fantastike u književnosti godinama unazad privlači pažnju stručne javnosti. Ovom zbirkom Marijana Jelisavčić upušta se i u praktično bavljenje fantastikom.

Reč igra u naslovu zbirke nosi višestruku simboliku. Zbirka je nastala kao posledica izgubljene opklade, kojom je Marijana preuzela obavezu da napiše knjigu. Igra je, ujedno, i vezivno tkivo četrnaest potpuno različitih, zaokruženih i samostalnih priča u kojima se prepliću humor, mračna fantastika i horor. Sama autorka napominje da ni u stvarnosti, ni u knjizi, nisu sve igre bezazlene a da su neke veoma brutalne i zastrašujuće.

Govoreći o destruktivnoj prirodi igre, kao jednom od nosećih motiva svojih priča, Jelisavčić otkriva strah i zabrinutost od nesagledivih mogućnosti zloupotrebe tehničko-tehnoloških dostignuća u savremenom dobu i bliskoj budućnosti.

„Moj najveći strah je strah od budućnosti kakva bi mogla da bude, gde ne bismo mogli da budemo individue kakve smo sada ili kakve mislimo da smo sada, gde bi sve bilo podređeno tehnološkom napretku, gde ne bismo mogli da izražavamo svoja osećanja, već bi umesto nas to činili roboti, mašine, nanoboti, da je nešto drugo tu što će nas zatočiti a da nismo ni svesni toga“, izjavila je Marijana Jelisavčić.

Kritičar Milan Tica u pričama Marijane Jelisavčić prepoznaje pokušaj razobličavanja atraktivnog fenomena igre čoveka sa samim sobom ili protiv samog sebe. „Posebna autopoetička intriga je autorkino bavljenje tehnološkom pozadinom nastajanja njenih priča – digitalnim svetom, filmom, muzikom, te rizicima susreta savremenog čoveka sa virtuelnim svetom“, kaže Tica.

„Kroki, ali oneobičena karakterizacija likova, jednostavan stil, brze rečenice i končetističke poente na kraju svake priče odlika su proze Marijane Jelisavčić“, u svojoj kritici pisanoj za Letopis Matice srpske navodi docent Jelena Marićević Balać.

„Gotovo svaka priča okončava se uranjanjem u prostor smrti i suočavanjem sa njom kako likova, tako i čitaoca. Međutim, kao u pesmi ‘Smrti, ne budi ponosna’ Džona Dona, Jelisavčićeva posreduje prevladavanje straha od smrti, nemo ali sugestivno uzvikujući ’O, smrti, umrećeš’. Elementi horora, dakle, ne proizilaze iz bojazni pred smrću, već neizvesnosti i jeze pred sajber svetovima. Tehnologija, video igre, lažni nalozi i otvaranje Pandorine kutije virtuelnog možda su najsavremeniji odgovor na pitanje šta danas može prestraviti čoveka, kome tradicionalni oblici horora deluju pre smešno, no što pobuđuju strah“, ističe Marićević Balać.

Edicija „Prva knjiga“ Matice srpske namenjena je mladim piscima koji tek stupaju na književnu scenu. Od 1957. godine, kada je edicija ustanovljena, do sada je u njoj objavljeno blizu 290 naslova, među kojima su i knjige autora poput Dobrice Erića, Vladimira Kopicla, Dragana Velikića, Ljubice Arsić i Mihajla Pantića, ali i knjige pisaca mlađe generacije, koji su u toj ediciji objavili dela žanrovske provinijencije: Pavle Zelić (Poslednja velika avantura), Marija Pavlović (Horor priče svakodnevnice), Vladimir Vujović (Silencio)…

Zbirka Prihvati igru? Marijane Jelisavčić sadrži 84 strane i može da se naruči preko sajta izdavača po simboličnoj ceni od 300 dinara.

Knjiga donosi sledeće priče:

 • „Trula lubenica“
 • „Load subtitles“
 • „Doručak kod Platinija u Kopenhagenu“
 • „Prihvati igru?“
 • „Tajni život jedne profesorke“
 • „Drakonis“
 • „Aurora morfealis“
 • „Fotografija 509“
 • „Portugalci su užasno neuredni“
 • „Polarna svetlost“
 • „Gde si ti u svemu tome?“
 • „Slatki rulet u Atini“
 • „Bitka za njene grudi“
 • „Jutro je stiglo sa suncem u grlu“

Marijana Jelisavčić (1992, Perućac), završila je osnovne i master akademske studije srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je 2016. godine odbranila master rad na temu „Elementi horor fantastike u romanu srpskog predromantizma“, za koji je odlikovana Brankovom nagradom Matice srpske. Dobitnica je godišnje nagrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za najboljeg mladog istraživača iz oblasti humanističkih nauka za 2020. godinu i druge nagrade na konkursu za najbolju kratku priču u 2022. godini („Load subtitles“) , koju dodeljuje Dom kulture u Pirotu. Objavila je zbirku kratkih priča Prihvati igru?, rukopis koji je nagrađen od strane žirija „Prve knjige“ Matice srpske. Trenutno je na doktorskim studijama srpske književnosti u Novom Sadu, gde je prijavila rad na temu „Horor fantastika u srpskoj prozi 19. veka“. Član je Matice srpske od 2017. godine, a član saradnik od juna 2020. Član je Odbora Manifestacije „Antićevi dani“. Honorarni je saradnik u književnoj redakciji Kulturnog centra Novog Sada. Zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu kao asistent za užu naučnu oblast Srpska filologija i književnost. Radove objavljuje u periodici.

Prihvati igru? - Marijana Jelisavčić
PRIHVATI IGRU? – Marijana Jelisavčić