Zoran Kravar

Preminuo akademik Zoran Kravar

Zoran KravarNakon duge i teške bolesti, prošle subote je preminuo akademik Zoran Kravar, književnik i profesor komparativne književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

Prof. Zoran Kravar rođen je u Zagrebu 1948. Diplomirao je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu komparativnu književnost i filozofiju, gde je od 1984. godine na Odseku za komparativnu književnosti bio redovni profesor.

Učestvovao je na mnogim domaćim i svetskim kongresima i simpozijima, a naročito onim posvećenim književnom baroku. Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti objedinio je u knjizi “Studije o hrvatskom književnom baroku” (1975).

Osim knjiga i članaka iz oblasti nauke o književnosti, Zoran Kravar je često objavljivao kulturno-istorijske eseje i kritike stručne literature, kao i brojne priloge za leksikone i enciklopedije. Pisao je i poeziju, a 1998. je objavio zbirku pesama “Vinograd”.

Za knjigu “Uljanice i duhovi” dobio je nagradu HAZU i “Vjesnikovu” nagradu za književnost “Ivan Goran Kovačić”.

2008. godine nagrađen je nagradom “SFERA” za esej o Tolkinu, a tri godine kasnije istu je nagradu dobio za knjigu “Kad je svijet bio mlad: visoka fantastika i doktrinarni antimodernizam”, koja predstavlja prvi veći doprinos hrvatske humanistike proučavanju visoke fantastike.