Nikolaj Gogolj

Predstavljen rad o Gogoljevoj prozi i srpskoj fantastici 19. veka

Na 55. skupu slavista Srbije održanom 30. i 31. januara 2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predstavljen je rad „Gogoljeva pripovedna proza u kontekstu srpske horor fantastike u 19. veku“ master filologa i doktoranda srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Marijane Jelisavčić i studentkinje ruskog jezika Milice Jelisavčić.

Rad za cilj ima da prikaže kakvim su sponama bile povezane srpska i ruska književnost, koje su se tokom 19. veka napajale sa vrela folklornih priča.

Marijana Jelisavčić je prošle godine završila master studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa najvišom ocenom i odbranila master rad na temu „Elementi horor fantastike u romanu srpskog predromantizma“. Prema njenim rečima, motiv za pisanje rada o Gogoljevoj prozi i srpskoj fantastici, predstavljalo je intrigantno prisustvo gotovo identičnih natprirodnih motiva u delima ruskog pisca „Večeri u seocetu kraj Dikanjke“ i „Vij“ s jedne strane, i pričama domaćih autora Milovana Glišića, Jovana Grčića Milenka, Stjepana Mitrova Ljubiše Ilije Vukićevića s druge.

Među najinteresantnijim podudarnostima uočeni su motivi junaka i njihovih fizičkih obeleženosti; životinje demonskog porekla; kapa i lula kao rekviziti nečistih sila; sklop sin kovač – majka veštica

Rad „Gogoljeva pripovedna proza u kontekstu srpske horor fantastike u 19. veku“ biće objavljen u izdanju časopisa „Slavistika“ za 2017. godinu.

Na 55. skupu slavista Srbije Marijana i Milica Jelisavčić održale su izlaganje na temu ''Gogoljeva pripovedna proza u kontekstu srpske horor fantastike u 19. veku''
Na 55. skupu slavista Srbije Marijana i Milica Jelisavčić održale su izlaganje na temu ”Gogoljeva pripovedna proza u kontekstu srpske horor fantastike u 19. veku”