Predrag Krstić - Kud plovi ovaj brod

Predstavljanje filozofsko-teorijske knjige inspirisane ”Zvezdanim stazama”

Predrag Krstić - Kud plovi ovaj brodNovo izdanje redovne tribine Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić” biće posvećeno knjizi “Kud plovi ovaj brod: Teorijske staze Enterprajza” dr Predraga Krstića (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014). Tribina će biti održana u Klubu beogradskog Doma omladine, u ponedeljak 06. oktobra s početkom u 19 časova, a o knjizi će govoriti autor Predrag Krstić i predsednik društva LK, Žarko Milićević. Ulaz na tribinu je slobodan.

Nadahnuta franšizom “Zvezdanih staza”, knjiga “Kud plovi ovaj brod: teorijske staze Enterprajza” dr Predraga Krstića detektuje izazove koje naučna fantastika uopšte, a naročito ovaj dugoveki televizijski i filmski serijal, upućuje teoriji. Nalazi se da su i pustolovine svemirskog broda Enterprajz i društvene posledice recepcije predstavljali relevantnu temu i, štaviše, nezaobilaznu referencu u brojnim naučnim i filozofskim raspravama.

Insistirajući na filozofskom potencijalu naučne fantastike kao otelovljenog “misaonog eksperimenta”, Krstić izlaže one topose “Zvezdanih staza” koje one dele sa “večitim” metafizičkim pitanjima i nudi pregledan obračun njihovog doprinosa drugačijem rasvetljavanju problema koji se oko njih pletu. Bilo da je reč o odnosu nauke i fikcije, predvidljivosti budućnosti, rasnom i kolonijalnom diskursu naučnofantastičnih vizija ili moralnom propitivanju izgleda ljudske vrste, upućena i iscrpna tematizacija ukazuje na kapacitet “Zvezdanih staza” da nas suoče sa savremenim epistemološkim, etičkim i metafizičkim dilemama.

Iako filozofska pitanja neprekidno stoje u zaleđu, naučnofantastični korpus se tretira i u svojim sociološkim vidovima, kao dinamički proces akulturacije; u svojoj književnoj dimenziji, kao literarni žanr; u svom medijskom dejstvu, kao svojevrsna studija popularne kulture; u svojoj antropološko-folklorističkoj ravni, kao specifična i produktivna zajednica “fanova”; u svojim političkim implikacijama, kao proizvod hladnoratovske ere i reakcija na nju, ali i kao do danas uzoran oblik ekranizacije utopije “sekularnog humanizma”.

Predrag Krstić (1964) je diplomirao, magistrirao i doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručni je savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Polja njegovog interesovanja protežu se od savremene filozofske predaje, preko društvene, antropološke i teorije obrazovanja, do estetike, književne kritike i radikalne tekstualne prakse. Pored niza autorskih i uređivačkih priloga u domaćoj stručnoj periodici, te četiri monografske studije, autor je i dve knjige poezije i jednog romana.

 

Predrag Krstić - Kud plovi ovaj brod: Teorijske staze Enterprajza