Danteov 'Pakao' – o Luciferu i đavolima

Predavanje ”Danteov ‘Pakao’ – o Luciferu i đavolima”

Predavanje „Danteov ‘Pakao’ – o Luciferu i đavolima“ dr Predraga Mirčetića biće održano u Slušaonici 128 Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 13. aprila, s početkom u 20 časova.

Događaj organizuje Klub 128 u okviru ciklusa „Lik Sotone u književnosti“.

Ideja ciklusa jeste da se kroz kapitalna dela svetske književnosti predstavi lik Sotone. Polazište za ova razmišljanja biće pitanja Sotone kao anti-junaka, relacija lika Sotone sa protagonostima, ali i odnos zla, književnosti i čovečanstva uopšte.

Predrag Mirčetić je docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Oblasti kojima se bavi tiču se italijanske renesansne književnosti i Dantea, teorijskog i umetničkog diskursa moderne drame, postmoderne književnosti i teorije. Od 2003. do 2008. godine uređivao je rubriku ,,Adaptacija” u „TXT“-u, studentskom časopisu za književnost i teoriju književnosti. Objavio je knjigu „3+3, eseji o drami, pozorištu i filmu“ (Valjevo, 2016).

Ulaz na predavanje je slobodan.