”Povratak mita” Borisa Nada na španskom jeziku

Knjiga Povratak mita Borisa Nada objavljena je na španskom jeziku u prevodu Ángela Fernándeza Fernándeza za izdavačku kuću Hipérbola Janus iz Barselone, pod naslovom El retorno del mito.

Povratak mita je izbor eseja i kratkih proznih ostvarenja, među kojima su i priče sa elementima fantastike. Knjiga je prvi put objavljena na srpskom 2010. godine, u izdanju Niškog kulturnog centra, u biblioteci „Almagest“, čiji je urednik Stevan Bošnjak. Godine 2016. objavljen je prevod ove knjige na engleski jezik, u izdanju kuće Manticore Press iz Melburna.

O njoj autor kaže sledeće: „Knjiga Povratak mita prilično je obimna knjiga, preko 300 strana, koja je, u vreme kada je objavljena, predstavljala neku vrstu preseka mog literarnog rada. Knjiga The Return of Myth, objavljena na engleskom za izdavačku kuću Manticore press 2016, izbor je iz tog rada i nešto više od toga. Ova knjiga – nastala u saradnji sa urednikom i izdavačem – u stvari je jedan mogući izbor, koji uključuje pesme u prozi, kratke priče i eseje, sve žanrove izuzev romana.“

Knjiga je podeljena na tri dela: „Povratak mita”, „Simboli Hiperboreje” i „Priče i hronike”. U njoj su veoma važni mitski toposi i sižei. Pojedina poglavlja posvećena su hiperborejskim mitovima, istoku i zapadu, kopnu i okeanu, redu i haosu, jeziku i govoru bića, mitu i tradiciji…

„Njeni akteri su, među ostalim, heroji i bogovi“, kaže Boris Nad. „Može biti posmatrana i kao simptom slabljenja istorijske i jačanja mitske svesti. Knjiga upravo objavljena pod naslovom El retorno del mito u ponečemu se razlikuje od prethodna dva izdanja ali osnovne ideje i koncept ostaju isti: Mit – sem u izuzetnim slučajevima krajnje degradacije i sekularizacije jedne tradicije i kulture – za nas nije fikcija primitivnih, praznoverica ni nesporazum, već krajnje sažet izraz najviših sakralnih istina i principa koji se, u meri u kojoj je to moguće, ’prevode’ na konkretan jezik zemaljske stvarnosti. Mit je sakralna istina izrečena popularnim jezikom. Nasuprot mitu stoji istorija. U spisu ’Kod zida vremena’, nemački pisac Ernst Jinger govori o prelazu iz mita u istoriju, o trenutku u kome mitsku svest smenjuje istorijska. Moderna kultura počiva na demitologizaciji, svojevrsnom izgonu svetog iz jedne u osnovi desakralizovane kulture.

Mitovi se, ipak, uvek vraćaju u istorijski svet. Sveto, naravno, ne može nestati. Mitske sile prodiru u ono što nazivamo istorijom, na ovaj ili onaj način, makar i u obliku pseudomitologija modernog doba. Sada prisustvujemo urušavanju tog istorijskog sveta. Još nismo u stanju da sagledamo sve implikacije ovih promena. To nije jednostavni povratak u doba ’pre istorije’, već nešto različito i još neimenovano. Knjiga El retorno del mito otvara ova pitanja i na izvestan način reaktuelizuje mitske sadržaje u uslovima jedne još uvek desakralizovane kulture kakva je postmoderna“, objašnjava autor.

Predgovor za knjigu napisao je italijanski stručnjak za teologiju i istraživanja religije Solimano Muti, koji značenje i funkciju mita tumači pozivajući se na značajnog istoričara religije i etnologa rumunskog porekla Mirču Elijadea. Muti se u svom predogovoru posebno zadržava na dihotomiji istorije i mita, večnosti i sadašnjosti, modernosti i tradicije.

Na omotu knjige nalazi se slika srpskog slikara Dragoša Kalajića „Večita Evropa“. Knjigu El retorno del mito moguće je naručiti direktno od izdavača Hiperbola Janus ili putem Amazona.

''Povratak mita'' Borisa Nada - na tri jezika
Povratak mita Borisa Nada – na tri jezika