Konkurs za fotografiju inspirisanu književnim delima iz domena fantastike

“Fantastična književnost okom foto-kamere”

Konkurs za fotografiju inspirisanu književnim delima iz domena fantastikeSajt za promociju fantastične književnosti “Art-Anima” (art-anima.com), Ustanova kulture Palilula, Punkt.rs i izdavačka kuća “Čarobna knjiga” raspisuju konkurs za fotografije inspirisane književnim delima iz domena fantastike “Fantastična književnost okom foto-kamere”.

Konkurs je otvoren do 20. aprila 2014. godine, a pravo učešća imaju svi državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji.

Radovi moraju da sadrže fantastičke detalje zbog čega je dozvoljeno korišćenje alata za obradu fotografija. Fotografije, imenovane po književnim delima koja su ih inspirisala, uz podatke o autoru (ime, prezime, matični broj i broj telefona), slati na mail adresu: fotokonkursartanima@yahoo.com. Jedan učesnik može poslati najviše tri autorska rada.

Najboljih deset fotografija biće izloženo u galeriji “Potkovica” u Ustanovi kulture Palilula, tokom trajanja Festivala fantastične književnosti “Art-Anima”, a autori najbolja tri rada biće nagrađeni kompletima knjiga izdavačke kuće “Čarobna knjiga”.

Detaljne propozicije konkursa

Konkurs je otvoren do 20. aprila 2014. godine, a pravo učešća imaju svi državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji.

Fotografije moraju da sadrže fantastičke detalje, zbog čega je dozvoljeno korišćenje alata za obradu fotografija.

Jedan učesnik može poslati najviše tri autorske fotografije.

Fotografije moraju biti u elektronskom formatu JPEG, minimum 3MP, maksimalne veličine do 10MB.

Radove, imenovane po delu koje ih je inspirisalo, slati na adresu: fotokonkursartanima@yahoo.com.

Prilikom slanja radova, učesnik mora da dostavi svoje podatke (ime, prezime, matični broj i broj telefona) koji će služiti isključivo u svrhu identifikacije dobitnika prilikom uručenja nagrade.

Organizator će 25. aprila 2014. proglasiti tri najbolje fotografije, a njihovi autori biće nagrađeni knjigama izdavačke kuće “Čarobna knjiga”.

Nagrade će biti dodeljene na Festivalu fantastične književnosti “Art-Anima”, koji će se održati od 15. do 17. maja u UK Palilula (Beograd).

Imena autora nagrađenih fotografija biće objavljena na sajtovima i društvenim mrežama organizatora. A 10 odabranih fotografija biće izloženo tokom festivala u prostoru UK Palilula.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati fotografiju za koju smatra da ne odgovara temi konkursa ili koja tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja.

Organizator se ne obavezuje da će članovima čija je fotografija prihvaćena za foto-konkurs slati e-mail sa obaveštenjem o prihvatanju fotografije.

Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske. Učesnici moraju imati neotuđiva autorska prava na poslate fotografije koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko Organizator posumnja u autorstvo neke fotografije, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja eliminisati taj rad iz konkurencije. Učesnik mora biti spreman da na zahtev Organizatora dostavi fotografiju visoke rezolucije.

Organizator ima pravo na korišćenje svih objavljenih fotografija u okviru konkursa isključivo za promociju foto konkursa u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će organizator nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišćenju Organizator se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane autora fotografija na konkursu.

Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana od dana proglašenja. Nakon 30 dana, Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu dobitniku.

Nepridržavanje gore navedenih pravila podleže diskvalifikaciji iz foto-konkursa.

Slanjem fotografije na foto-konkurs, prihvataju se uslovi navedeni u prethodnim stavkama.

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator konkursa. Žalbe se šalju elektronskim putem na kontakt adresufotokonkursartanima@yahoo.com u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja pobednika. Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih u prvih 5 radnih dana po isteku roka za slanje žalbi.