Otrantski zamak i retorika horora

Philologia MedianaFilozofski fakultet u Nišu objavio je novi, četvrti broj godišnjaka za srpsku i komparativnu književnost “Philologia mediana”, koji između ostalog donosi rad “Otrantski zamak i retorika horora” prvog srpskog doktora nauka za horor književnost Dejana Ognjanovića.

U tekstu je naglasak stavljen na formalne elemente i postupke kojima je Horas Volpol u svom romanu “Otrantski zamak” iz 1764. godine postavio temelje poetici horor žanra. Drugim rečima, kako ističe Ognjanović, u radu se analiziraju motivi i njihova organizacija kao i konkretne odlike retorike horora, koje će postati karakteristične za ovaj žanr.

Uskoro će četvrti broj godišnjaka “Philologia mediana” biti u celini dostupan na Internetu, a u međuvremenu ovde možete da pročitate sažetak rada “Otrantski zamak i retorika horora”:

“Ovaj rad bavi se romanom ‘Otrantski zamak’ Horasa Volpola, opšte priznatim začetnikom gotskog romana (tj. gotika, koji se posmatra kao rana faza horora). Analiziraju se motivi uvedeni u ovom delu koji će, nakon njega, postati karakteristični za gotik, kao što su zamak, samostan, tajni prolazi i podzemni hodnici; istražuje se njihovo značenje i funkcija u zapletu. Takođe se analiziraju tipski likovi koji će, nakon ovog romana, postati tipični za ranu fazu gotika: progonjena junakinja, zlikovac, i junak. Istražuju se značenjske i idejne konotacije njihovog portretisanja i značenja proizvedenog njihovim međuodnosom, kao i uplivom toga na poetiku gotika. Najzad, rad istražuje osobene pripovedne postupke kojima se sprovodi estetska namera žanra gotika (horora), odnosno izazivanje jeze, strave i napetosti, a naročito identifikaciju, retardaciju i suspenziju. Na konkretnim primerima iz teksta demonstrira se rađanje poetike horor žanra kroz upotrebu motiva, tema i književnih postupaka uvedenih u Otrantskom zamku, usavršenim i dopunjenim tokom dalje istorije žanra, i aktuelnim do današnjih dana. Pokazuje se da je tekst, već u ovom prototipu žanra, ustrojen u skladu sa estetskom namerom horora.”