Oliver Hodak

Oliver Hodak

Rođen 19. aprila 1974. godine u Rumi.

Školovao se u vojnoj, saobraćajnoj i elektrotehničkoj struci u Beogradu, Zagrebu i Novom Sadu. Prozu i poeziju objavljivao u više domaćih časopisa.

Dobitnik je: I nagrade za kratku satiričnu priču na međunarodnom konkursu Žikišon, II nagrade za fantastičku crticu (Art-Anima). Zastupljen u zbornicima “Najkraće priče 2006”, “Jednostranične priče”, “Kad ja tamo, a ono međutim”.

Član je organizacije “Mensa Srbija”, u kojoj je koordinator literarne sekcije.

Amaterski se bavi astronomijom i planinarenjem.

Živi i radi u Nikincima