Književni um i područja fantastike

Monografija KNJIŽEVNI UM I PODRUČJA FANTASTIKE

U okviru Izdavačke delatnosti Odeljenja za književnost i jezik Matice srpske objavljena je knjiga Književni um i područja fantastike Vladislave Gordić Petković i Mladena Jakovljevića. Knjiga je rezultat rada na projektu Matice srpske „Paralelni svetovi i imaginarne teritorije u srpskoj i stranim književnostima“.

Monografija Književni um i područja fantastike predstavlja prvorazredni doprinos srpskoj nauci o književnosti, anglistici i komparatistici. Uz knjigu Zatočnik pete sile: fantastična proza Zorana Živkovića Ljiljane Pešikan Ljuštanović, monografija Vladislave Gordić Petković i Mladena Jakovljevića zadire u domen najsavremenije srpske fantastike i bavljenja delima srpskih pisaca koji su živi. U nastojanju da prenesu melodiju koju su ispevale fantastične pripovesti, autori su se oslanjali na stavove brojnih autoriteta, kako onih čija su dela dostupna na srpskom jeziku, tako i onih koja još uvek nisu prevedena. Svi navodi iz neprevedene literature dati su u prevodu autora, u želji da se doprinese višeglasju bogatog jezika noći kojim se fantastično obraća i na srpskom jeziku.

Recenzenti knjige su prof. dr Dragoljub Perić, prof. dr Milena Kaličanin i doc. dr Jelena Marićević Balać.

„Monografija Književni um i područja fantastike predstavlja izuzetno opsežno i kvalitetno delo posvećeno izučavanju književne fantastike. Iako postoji priličan broj studija koje se bave razmatranjem ovog oblika spekulativne fikcije, monografija dr Vladislave Gordić Petković i dr Mladena Jakovljevića izdvaja se po svojoj sistematičnosti i analitičnosti, te je prijemčiva kako za studente i akademike koji studiozno izučavaju fantastiku, tako i za široku čitalačku publiku zainteresovanu da se detaljnije posvete razumevanju ovog književnog fenomena“, navodi dr Milena Kaličanin.

Glavni urednik je prof. dr Isidora Bjelaković, a lekturu i korekturu je radila msr Milena Kulić. Štampanje ove knjige omogućilo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

 

Sadržaj

Uvod

I Mentalni pejzaži fantastičnog

  • Rasplinuti pejzaži fantastičnog
  • Gormengast Mervina Pika: „Mentalni nameštaj“ fantastike
  • Objava broja 49 Tomasa Pinčona: „Da li da projektujem svet?“
  • Vilijam Gibson: Indiferentni „noar prorok“
  • Valis Filipa K. Dika: Od ludila do „preko potrebne objektivnosti šizofrenije

II Fantastična suočavanja

  • Pozajmljeni svetovi: Kontrasti i konteksti srpske i anglofone fantastike
  • Praktičari Sternovih pripovednih manevara
  • Insanokratija i govor zmija: Fantazijsko u prozi Milete Prodanovića
  • Suočavanje sa paralelnim svetovima u romanima Vilijama Gibsona i Mirjane Novaković
  • Fantazijsko i fantastičko u savremenoj prozi

Literatura

Biografije autora

Književni um i područja fantastike
Književni um i područja fantastike