Aleksandar B. Nedeljković - Alternativne istorije 1950-1980

Objavljena knjiga “Alternativne istorije 1950-1980” Aleksandra B. Nedeljkovića

Aleksandar B. Nedeljković - Alternativne istorije 1950-1980Izdavačka kuća “Lira” iz Kragujevca objavila je knjigu “Alternativne istorije 1950-1980” dr Aleksandra B. Nedeljkovića. Ovo izdanje, objavljeno je u okviru edicije “Naučnofantastične studije”, a knjiga na 450 strana donosi kompletan tekst autorove doktorske disertacije, koji je proširen i dopunjen novim materijalima.

Alternativna istorija, podžanr naučne fantastike, pretpostavlja posledice drugačijeg ishoda ključnih istorijskih događaja. Često se vezuje uz koncepte vremenskog putovanja ili paralelnih univerzuma. Ekspanziju doživljava u drugoj polovini 20. veka, kada do izražaja dolaze raznovrsni scenariji inspirisani Drugim svetskim ratom.

Knjiga “Alternativna istorija 1950-1980” nastoji da izgradi teorijske osnove, i terminološki aparat za akademsko proučavanje naučne fantastike i podžanra alternativne istorije. Autor naročito insistira na pitanju šta sačinjava književnu vrednost u SF žanru, u čemu se ona sastoji, i kako se može utvrditi.

Aleksandar B. Nedeljković (1950) je književni istoriograf, teoretičar, pedagog, prevodilac, urednik i popularizator naučne fantastike. Diplomirao je 1973. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost; magistrirao 1976, a doktorirao 1994. Dvadeset pet godina je radio u Desetoj beogradskoj gimnaziji kao profesor engleskog jezika. A od 2002. godine radi kao docent za predmet Engleska književnost na Katedri za engleski jezik i književnost na Filološko-umetničkom fakultetu – FILUM-u, Univerziteta u Kragujevcu.