Objavljen zbornik radova sa SF konferencije

Podelite sadržaj:

grupa autora - Naš svet, drugi svetoviPISB prenosi informaciju sa bloga Dejana Ognjanovića da je objavljena knjiga Naš svet, drugi svetovi – zbornik radova koji su prezentovani na SF konferenciji (decembar 2009. godine) na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Urednik je Bojan Žikić, a pun naslov knjige je: Naš svet, drugi svetovi; Antropologija, naučna fantastika i kulturni identitet. Knjiga ima 272 strane, i objavljena je u Etnološkoj biblioteci kao knjiga broj 47. Tiraž je 500 primeraka, a izdavač je Srpski geneološki centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Sadržaj: Dejan Ognjanović: Propast sveta nije šteta: Motiv katastrofe u romanima Dž. G. Balarda, Gordana Gorunović: Ostrvo dana sutrašnjeg: književna fikcija kao kulturna kritika, Ilina Jakimovska i Dragan Jakimovski: Tekst kao laboratorija: naučnofantastična književnost kao antropološki misaoni eksperiment, Ljiljana Gavrilović: O robotima i ljudima: imaju li roboti dušu?, Zlatko Knežević: O nečemu ni iz čega i pozitronskim dušama: antropologija, naučna fantastika i tehnologija, Vladimir Ribić: Svemir kao američki imperijalni prostor, Ivan Đorđević: ‘Nacionalni heroj’ u domaćoj naučnofantastičnoj književnosti, Bojan Žikić: Mi smo Ja, oni su Roj. Individualni i kolektivni identitet kao relaciono svojstvo ljudi i tuđina u naučnoj fantastici, Danijel Sinani: The Great Gig in the Sky. Kratka istorija NLO fenomena i ljudske opsednutosti ‘vanzemaljcima’, Iva Nenić: O (ne)poslušnim kćerima. Žene i rod u diskursu naučne fantastike