Predavanje o Stivenu Hokingu na Institutu za fiziku

U čitaonici biblioteke „Dragan Popović“ pri Institutu za fiziku (Pregrevica 118, Zemun) u utorak 25. septembra od 13 časova biće održano predavanje dr Milana Ćirkovića „Kratka povest Stivena Hokinga (1942-2018)“.

Dr Milan Ćirković, naučni savetnik Astronomske opservatorije u Beogradu, ovim predavanjem načiniće kratak pregled glavnih naučnih rezultata Stivena Hokinga, sa naročitim naglaskom na one manje poznate široj javnosti kao što su: Hoking-Gibonsova temperatura, elaboracija uloge posmatračkih selekcionih efekata u formiranju kosmološke strukture, predviđanje gravitacionih talasa iz sudara crnih rupa, hipoteza o zaštiti hronologije i kritika inflatornih kosmoloških modela. Takođe, ukratko će biti rezimiran Hokingov uređivački rad vezan za istoriju fizike i astronomije, kao i njegove izuzetne domete u pogledu promocije i popularizacije nauke.

Ovim predavanjem Institut za fiziku organizuje nastavak popularnog seminara iz istorije i filozofije fizike koji je više od tri decenije vodio dr Petar Grujić.

Ulaz je slobodan.