Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti

”Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti”

Matica srpska je upravo objavila zbornik radova „Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti: prevodna recepcija i književnoteorijska interpretacija“, koji su priredili prof. dr Vladislava Gordić-Petković i prof. dr Zoran Paunović. Među ukupno devet radova, sa paletom tema od klasika engleske književnosti do analize dela savremenih srpskih pisaca, od žanrovskih postulata pikarskog romana do dečje knji­ževnosti, nalazi se nekoliko radova koji se bave fantastičnom književnošću.

Rad „U odbranu magijskog realizma u kontinentalnoj Evropi“ Arijane Luburić Cvijanović i Viktorije Krombholc posredstvom kompara­tivne analize dela Toni Morison, Salmana Ruždija i Gorana Petrovića na primerima sličnosti u autorskim poetikama troje istaknutih predstavnika ovog žanra ukazuje na neutemeljenost ideje o odsustvu magij­skog realizma u kontinentalnoj Evropi.

Mladen Jakovljević u radu „Prošlost u savremenoj fantazijskoj prozi“ sagledava fantazijsku prozu iz perspektive prisustva mito­loških i istorijskih motiva, imenuje glavne uticaje iz kojih se razvila ova književnost u anglofonom okruženju i ukazuje na uticaje u romanima Nebojše Petkovića, Aleksandra Tešića, Bobana Kneževića, Vladimira Lazovića i Dragana R. Filipovića.

Bojana Vujin u radu pod naslovom „Čarobnjaci i leptiri: engleska i srpska fantastič­na proza za decu“ na primerima romana Peti leptir“ Uroša Petrovića i Nikolaj“ Mirjane Stakić uočava značajne za­jedničke karakteristike novije srpske fantastične dečje proze i srodnih dela u engleskoj književnosti, kao i razloge za trajnu aktuelnost elemena­ta fantastičnog u književnosti.

Uz navedene, u zborniku možete pročitati i radove „Transformacija i emancipacija kao relevantni koncepti u prozi Sare Voters i Judite Šalgo“ Vladislave Gordić Petković, „Izgnanstvo i intertekst: Džejms Džojs kao junak romana Severni zid Dragana Velikića“ Ivane Đurić Paunović i Zorane Paunovića, „Aktuelnost renesansnih tekovina“ Milene Kaličanin, „Ketrin i Edgar Linton: neuspelo kroćenje goropadi“ Nataše Gojković, „Don DeLilo i logika zavere“ Aleksandre Vukotić i rad „Od „Dinastije“ do „Voga“: Analiza kvir porodica u filmu Dženi Livingston „Pariz gori“ (1990)“ Nikole Stepića.

Zbornik je dostupan na sajtu Matice srpske u PDF formatu.