Unus Mundus #45

Novo izdanje romana “Gozba pobednika” Borisa Nada u časopisu “Unus mundus”

Unus Mundus 46U 46. broju niškog časopisa “Unus mundus” objavljeno je novo, izmenjeno izdanje romana “Gozba pobednika” Borisa Nada. Uz ovo delo, objavljen je razgovor koji je Vukašin Lutovac vodio sa piscem pod naslovom “Povratak mita” i napomena autora o knjizi.

Roman je prvi put štampan 2005, kao prva knjiga u ediciji Srpskog lista “Soj” urednika Momčila Selića i predstavlja “sažetu alegoriju koja dramu istorije prikazuje kao večnu i do kraja neizvesnu kosmičku borbu Dobra i Zla. Bez obzira na spoljašnje oznake i tendencije epohe, protagonisti te drame uvek su s jedne strane branioci iskonskog sveta, jedinstvenog i neponovljivog u svojoj božanskoj lepoti, a sa druge poklonici raznih kultova moći, koji čak i pod humanističkim parolama jurišaju na taj iskonski svet da ga ili preurede u skladu sa svojim ’usrećiteljskim’ zamislima ili sasvim unište ako im ne uspeva da ga podrede sebi. Uzbudljivi arhetipski prizori u romanu prepliću se sa jezgrovitim i dalekosežnim uvidima i prepoznatljivom simbolikom.”

U napomeni koja prati ovo izdanje, sam autor je o knjizi zapisao sledeće: “Kao urednik, (Momčilo) Selić je, dok smo je pripremali za štampu, predložio izvesna skraćenja, odbacivanje svih ’retoričkih ukrasa’ i objašnjenja, koja bi jezik i izraz sveli samo na ono što je nužno. Pošto ja nisam video potrebu za tim, ta skraćenja je uradio sam. Pročitao sam tako skraćen i izmenjen rukopis i saglasio se da on bude štampan. Verzija rukopisa koju je uradio Selić imala je lepotu i sažetost pesme.”

“Roman zato postoji u dve značajno različite verzije. Knjiga koju čitalac drži u rukama je ona prva, konačno redigovana tokom septembra 2011. godine, ne bez osvrtanja na verziju koju je pripremio Momčilo Selić”, zapisao je Boris Nad.

46. broj “Unus mundusa”, na skoro 500 strana, sadrži još nekoliko priloga: “Treći hram” Zvonimira Kostića Paljanskog, zbirku zapisa Luke Prošića “Jesmo, jednom”, “Pravoslavne manastire Srbije” Dragiše Erakovića, prvu knjigu u novopokrenutoj biblioteci “Amvon”, kao i tekst “Tog leta u Miuškiju” Stevana Bošnjaka, glavnog i odgovornog urednika časopisa.

Na sajtu Art-Anima možete pročitati odlomak romana “Gozba pobednika” Borisa Nada.