Novi prikazi “Ogledala za vampira” u dnevnoj štampi

Podelite sadržaj:

Ogledalo za vampira - Adrijan SarajlijaNakon što su majske liste najprodavanijih naslova iz domena fantastike u “Beopolisu” i “Čudnoj knjižari” pokazale da je roman “Ogledalo za vampira” i prošlog meseca bio jedan od najtraženijih naslova, juče su u dnevnoj štampi objavljena dva prikaza ovog dela.

Kulturni dodatak lista “Politika” od 16. juna donosi vrlo interesantan i opsežan prikaz Sarajlijine knjige koji potpisuje politikolog prof. dr Aleksandar L. Jugović, jedan od vodećih domaćih teoretičara društvenih devijacija i mediologije. Deo prikaza prenosimo ovde, dok se ceo tekst može pročitati na zvaničnoj veb-prezentaciji romana.

U tekstu naslovljenom kao “Vampiri u svetu spektakla”, Jugović, između ostalog, piše:

“Autor nam koristeći horor saopštava da seks, moć i medijska slava, jesu ključne vrednosti društva spektakla. Junak romana je u konfuziji sa svojim seksualnim identitetom i njegovo iskušeničko putovanje jeste i traganje za njim. Sarajlija se koristi metarmorfozom profesora Eduarda u vampira (“vampirinja”) kako bi nam pokazao strahove čoveka koji živi u savremenom društvu: zbog pripadanja, socijalnog statusa, seksualne orijentacije, zdravlja…. Njegov junak je paradigma zbunjenog, marginalizovanog i nesrećnog čoveka u vremenu medijskog konzumerizma.

Laku noć, Punpune

Vraćajući se vampirskom mitu, autor nas upozorava i na destruktivnost savremenog sveta u kome se, medijski posredovano, neosetno “isisavaju” naša osećanja prema humanitetu, gde nestaje razlika između stvarnosti i konstrukcije ljudskog bola. Na neki način ovaj roman nas uvodi u multidimenzionalnu (mitsku, magijsku, naučnu, psihološku, seksualnu, političku, ekonomsku, socijalnu, medijsku) anatomiju “vampirologije savremenog društva”, ostavljajući nam na razmišljanje pitanje: da li je danas “žeđ za krvlju” izražena u stalnim ratovima ili interpersonalnom nasilju na mikrosocijalnom planu, produkt ljudskih strahova, socijalnih nejednakosti, težnje za moći, seksualnih disfunkcija ili svega toga zajedno?” – u tekstu prikaza navodi prof dr Aleksandar L. Jugović.

Drugi prikaz romana “Ogledalo za vampira” objavljen je u dvobroju lista “Danas” (16-17. jun), i prenoseći delove recenzija Ilije Bakića i Slobodana Škerovića, naglašava da je roman nedavno promovisan u Klubu ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić” u Beogradu.