Novi esej Radojice Tautovića na Animi

Od danas na sajtu Art-Anima možete čitati još jedan esej Radojice Tautovića, nastao u doba kada je čovečanstvo činilo prve korake u osvajanju svemira, odnosno kada su američki i sovjetski kosmoplovi obletali Zemljin satelit i konačno se 1969. godine našli na njegovoj površini. Esej “Zvezdano raskršće” koji je upravo te godine objavljen u Politici, govori o ulozi naučne fantastike u situaciji u kojoj se enormna sredstva ulažu u tehnološki napredak, a istovremeno zaboravlja na veliki deo čovečanstva koji živi u ili na ivici bede. Pitanje pred kojim se čovek nalazio pre više od četiri decenije, još uvek je aktuelno: Da li dostignuća vrtoglavog naučno-tehnološkog napretka oduzimaju čoveku ono ljudsko i pretvaraju ga u stroj, bez duše i osećaja za drugo ljudsko biće?

Esej je priredio Miroljub Todorović.