Književnost u doba posthumanizma

Naučni skup o književnosti u doba trans- i posthumanizma

Podelite sadržaj:

Međunarodni naučni skup „Pitanja književnosti u doba trans- i post-humanizma“ održaće se u organizaciji Instituta za književnost i umetnost u Beogradu od 4. do 6. maja 2022. u prostorijama Dositejeve zadužbine u Beogradu, Kralja Milana 2, u hibridnom formatu, ličnim prisustvom učesnika i uključivanjem preko Zoom platforme.

Skup je posvećen razmatranju uticaja koji na sadržinu i oblik književnosti i drugih umetnosti ima ideja da je homo sapiens samo prolazna faza u razvoju ljudskog bića. Prema njoj, čovek i čovečanstvo će se u potpunosti ostvariti kroz pojačavanje, proširivanje ili poboljšavanje sopstvenih mogućnosti, odnosno kroz njihovu korenitu promenu. Prevazilazeći samog sebe, spoznajući nove mogućnosti za svoju prirodu, čovek može ostati čovek (više-no-ljudsko) ili se, pak, pretvoriti u nešto sasvim drugo (više-ne-ljudsko).

Učesnici će u svojim izlaganjima pokriti širok raspon tema od istorijata ideje transhumanizma preko bio- i nekropolitika pa do elemenata posthumanizma u savremenim multimedijalnim umetnostima i digitalnim narativima.

Značajan deo izlaganja baviće se delima fantastike, a među govornicima su istaknuti proučvaoci i teoretičari fantastičke književnosti, poput, dr Zorice Đergović Joksimović, dr Dejana Ajdačića, dr Marije Šarović, dr Dragane Bošković, dr Miloša Jocića, kao i dr Bojana Jovića, dr Tijane Tropin, koji su zajedno sa dr Markom Teodorskim urednici ovog skupa.

Međunarodni naučni skup o književnosti u doba trans- i posthumanizma, organizuje se u okviru odeljenja Uporedna istraživanja srpske književnosti i Teorije književnosti i umetnosti Instituta za književnost i umetnost.

Naučni skup o književnosti u doba trans- i posthumanizma
Naučni skup o književnosti u doba trans- i posthumanizma

PROGRAM

Sreda, 4. maj 2022.

9:15 – 09:30 Otvaranje skupa

9:30 – 10:20 Trans-post-humanizam – istorija, etika, premise I
Predsedava Jasmina Mojsijeva Guševa

Marija Šarović
Transhumanizam. Ikonoborci i ikonobranitelji

Reni Jankova
Imagination and Deviation. The Science Fiction Genre between Knowledge and Divination

Jasmina Mojsijeva Guševa
Posthumanistička etika vo naučnata fantastika

10:20 – 10:30 Diskusija

10:30 – 11:20
Trans-post-humanizam – istorija, etika, premise I
Predsedava Nebojša Lazić

Peter Kosta
Nietzsche on the Value of Constructivism and the Debate about Post-Humanism

Tomislav Brlek
Kvantna fizika i teorija književnosti

Nebojša Lazić
Iza horizonta postmoderne. Odlaganje ili početak kraja

11:20 – 11:40 Diskusija i pauza

11:40 – 12:30
Više (i manje) no ljudski
Predsedava Kristijan Olah

Kenneth Hanshew
Our better selves

Kristijan Olah
Manji od sebe

Nataša Drakulić Kozić
Od Velikog Majstora do robota

12:30 – 12:50 Diskusija i pauza

12:50 – 14:00
Na granicama posthumanizma
Predsedava Vesna Elez

Nikola Miljković
Dva primera dehumanizacije u ruskoj književnosti XX veka. A Platonov i V. Katajev

Vesna Elez
Ko je Valerijev gospodin Test

Ágnes Bálizs
The Issues of Political Censorship. The Case of Science Fiction

Marina Milivojević Mađarov
Posthumanistički motivi u dramama savremenih srpskih autora

14:00 – 15:30 Diskusija i pauza za ručak

15:30 – 16:20
Ekokritika i kraj antropocena
Predsedava Zorica Đergović Joksimović

Zorica Đergović Joksimović
Ekofikcija u doba kapitalocena. Po šumama i gorama transhumanizma

Tatjana Petzer
When Russia Goes Transhuman. Viktor Pelevin’s Anthropoecological Futurography

Jelena Marićević Balać
Ekopoetički aspekti poezije Miroljuba Todorovića

16:20 – 16:30 Diskusija

16:30 – 17:20
Biopolitike i nekropolitike I
Predsedava Aleksandra Žeželj Kocić

Aleksandra Žeželj Kocić
Polifonija biopolitičkih i nekropolitičkih struktura

Andrea Tešanović
Creatures of the Future. The Monstrous Kin of Patricia Piccinini and Frankesteins of Biotechnology

Milan Urošević
Priručnici za samopomoć kao oblik biopolitike. O kreiranju tankog sopstva kao post-političkog čoveka

17:20 – 17:40 Diskusija i pauza

17:40 – 18:45
Biopolitike i nekropolitike II
Predsedava Ana Petković

Ana Petković
Transhumanizam i conditio humana u antičkoj mitskoj tradiciji

Milica Živković
Posthumanizam Vilijama Blejka i Persija Bisa Šelija i njihova kritika antropocentrizma

Elena Nikolaevna Kovtun
Посмертная трансформация личности в интерпретации мастеров фэнтези (на материале российской, инославянской и западной фантастики XX–XXI вв.)

Dejan Ajdačić
O prekidu biološke evolucije čoveka u futurofantastici Jaceka Dukaja

18:45 Diskusija. Kraj prvog dana.

Četvrtak, 5. maj 2022.

9:30 – 10:40
Utopija i distopija
Predsedava Vladimir Gvozden

Vladimir Gvozden
Književnost posle kraja utopije

Snežana Kalinić
Izgubljeno i nađeno u posthumanoj pometnji i mogući lavirinti distopijske književnosti XXI veka

Bojan Jović
Utopljani između pre-, trans- i posthumanizma

Igor Perišić
Utopija transhumanog stanja čitanja muzike benda Red Hot Chilli Peppers kroz prizmu autobiografije
Žive rane Entonija Kidisa

10:40– 10:55 Diskusija

10:55 – 12:00
Trans i post-humanost i magija, ezoterija, okultizam
Predsedava Lidija D. Delić

Lidija D. Delić
Usmeni folklor. Neprepoznata transhumanost

Milena Mazarak
Strah od smrti i veštičarenje

Tijana Jovanović
Esprit es-tu là. Spiritizam i mehanizacija komunikacije u književnosti XIX i XX veka

Slobodan Vladušić
Pekićevo razumevanje posthumanizma

12:00– 12:25 Diskusija i pauza

12:25 – 13:15
Posthumanizam srednjeg veka: čuda i čudovišta
Predsedava Miloš Živković

Miloš Živković
Aspekti bića u Srpskoj Aleksandridi

Mirjana Maksimović
Čudovišta i himere u srednjovekovnoj umetnosti Srbije

Milena Ulčar
Hibridno postojanje u ranom modernom dobu: čudotvornost i animizam

13:15 – 13:30 Diskusija

13:30 – 14:40
Transhumanistički aspekti horor žanra
Predsedava Tanja Rosić Ilić

Tanja Rosić Ilić
Figura vampira: tehnologija, magija i pitanje (čistote) rase

Dejan Milutinović
U planinama – Prokletije

Predrag Todorović
Lavkraftov Nekronomikon. Uticaj na pop kulturu

Miroslav Ćurčić
Konzumiranje životinje, konzumiranje tela: vegani i ljudožderi postapokaliptičnog sveta

14:40 – 15:55 Diskusija i pauza za ručak

15:55 – 16:45
Posthumanističke teme u književnosti za decu i mlade
Predsedava Tijana Tropin

Nikolaй Genov
Reimagining the Past in an Exhausted Future. The Virtual Alternative

Tijana Tropin
Dete je otac robota. Posthumanizam u književnosti za decu

Branka Ognjenović
Posthumanizam u romanu za mlade. Akvamarin Andreasa Ešbaha

16:45 – 17:00 Diskusija

17:00 – 17:55
Poezija i posthumano
Predsedava Milena Vladić Jovanov

Vasilisa Šljivar
Transformacije mrtvog tela u poeziji Genadija Gora

Calina Maria Moldovan
WomanHumanCyborg. A Queer and Posthuman Reading of Franny Choi’s Soft Science

Maša Seničić
Nađena poezija. Hipertekst kao post-humanistički materijal

17:55 Diskusija. Kraj drugog dana.

Petak, 6. maj 2022.

9:30 – 10:40
Tekst/književnost, digitalni narativi i posthumano stanje
Predsedava Marko Teodorski

Maxim Shadurski
Recycling the Human in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go

Marko Teodorski
Tekst kao post-fizička telesnost. Homer, Den Simons i društvene mreže

Miloš Jocić
Formalne i narativne osobenosti računarski generisane književnosti na Tviteru

Dragana Bošković
Posthumanistička slika sveta Orvelove distopije

10:40 – 11:00 Diskusija

11:00 – 12:10
Multimedijalne umetnosti i savremene umetničke prakse I
Predsedava Kornelija Ičin

Kornelija Ičin
Vakuumski teatar Dragana Živadinova

Marija Grujić
Transhumano kao posthumana humanost: Frankenštajnska metafora identiteta u filmu Bogovi i monstrumi Bila Kondona

Maja Petrović
Mapiranje transhumanističkih i posthumanističkih utopija u savremenim umetničkim praksama

Milena Vladić Jovanov
Vizije vezane za novu stvarnost

12:10 – 12:40 Diskusija i pauza

12:40 – 13:30
Multimedijalne umetnosti i savremene umetničke prakse II
Predsedava Zoja Bojić

Jelena Kusovac
Eskapistička slika sveta Pavla Peperštajna

Zoja Bojić
Pojavni oblici metauniverzuma slikarke Emili Njvarej iz Utopije i njihova značenja

Jovana Nikolić
Prevazilaženje polnosti i evolucija ljudskog duha u simbolističkom slikarstvu

13:30 Diskusija. Kraj skupa i ručak.