Miroljub Todorović: JAJE

Miroljub Todorović

JAJE

Na listu biljke boje bakra
Izlegao je leptir jaje
Veličine ljudskog oka.
To je jaje mala planeta
Koja će se probuditi
Kroz tri svetlosne godine.
Zatim ovako probuđena
Kružiće oko jednog cveta
Kao oko svog Sunca.

 

(Iz zbirke “Planeta”, Niš, 1965)