Miroljub Todorović: BALADA O ZVEZDAREVOJ SMRTI

Miroljub Todorović

BALADA O ZVEZDAREVOJ SMRTI

 

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

Radioaktivne kiše u junu nad Zvezdgradom
Dalekozorima tražim Zemlju-dom
Svetlosne godine, ravnodušni Prostori
Cvetovi u očima pogođeni gromom

Čovek ili zver u nervnoj ćeliji jutra
Opkoljeni dimljivim vatrama vazduha
Ustupiće nam svoje reči i svoju krv
Sa zelenim lišćem na jeziku

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

U žlezdi polarne noći spava
Ševa na čijim je krilima poljubac olujnog mora
Sa crnim plaštom sverazorne večeri
Njena smrt ulazi očiju otvorenih

Znao sam da će doći u ponoć, u ponoć
U ružičastoj haljini, lepršava, sa okom sivim
U grlu grč mi i krik neizgovorljivi
Dok prilazi i nežno u čelo me celiva

I žena i magla i avgust i krv
Poznanstva s Galaksijama, planetni kardiogram
Po mome licu gmizaće gnojni crv
Ko po licu jabuke sunčani požar

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

Govorim u ime onoga što sanjam
Nauci o Energiji i njenim pretvaranjima
Sloju užarenih sunaca u semevodu
Zakonima ovlaženog zrnevlja zemlje

A vi ćete doploviti u ogromnoj lađi
Po burnom moru sa otrovnim bodežima
Vaša sićušna čula oštra kao čula insekata
Osetiće primamljive pozive moga mesa

I ugalj pod peščarom i školjka u Okeanu
Pišu u vremenu svoju istoriju
Sa zelenog pupoljka i grudvice belančevine
Nemoćna ptica uzleće ka ponoru

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

Kroz bdenje vode osećam gordost vrela
Let pogođenog zvezdopteriksa u visini
Lobanja prska iz zemlje niču maslačci
Moja suza se gasi kao šumski plamen

Onaj koji će doći biće sam
Kao drvo u pustinji kao vetar u maju
Začuđen, sa strašnim mačem u rukama
Nad licem izvora bistre vode

Opevaćemo ugljenik koji tvori svet
Tišine Svemira, šumna munjo iz grla
Slično jauku ranjenog soka u stablu
Molekuli će u krugovima lutati našim telom

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

Sada ste skupa ljudi i zvezdosauri
Pod neugasivim voštanicama večeri
Ko predznake oluje u drveću
Osluškujete glasove mesečeve utrobe

U peščanom gradu razorenom severnim vetrovima
Zlatni skafandri jezera, hidrokrilci
Kao šuma crvenim maglama oktobarskim
Moje čelo obasjano svetlošću silicijuma

Začaran beskrajnim menama Materije
Proričem pad mora i pad Kristalne planine
Pred zatrnjene oči budućih fosila
Pred zverove i ptice neznane vašoj glavi

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

U žaoci otrovnih pčela, u snežnom suncu
Granitna grmljavina moje krvi, limfa zemlje
Kao pupoljak otkinut mrazevima, kao tajfun
Ruše se srebrne mašine, cvetovi i zvezdodromi

Planeta juri Svemirom, dodirujem je rukom
Zelene vatre ljubičice u peni crnoj
Glavo moja nagrižena oksidacijom
Vodonik u sazvežđima, u srcu sunčev trn

Iz tame dolazi Ona sa zlatnim lukom
Ptica peva: ženo u tami, u tami
O kako bi da se još jednom raspomami
Zvezdana zver u mojim mošnicama

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

Iza sedam gora, iza sedam izvora
Začarana princeza u dvorcu plavih ruža spava
Moja gorljiva ruka brža od svetlosti
Sutra u zoru iščupaće joj srce

U gradove silaze ljudi sa metalnim glavama
Poslednje čestice tela pretvaraju se u Energiju
Šumska jagoda ima nevino oko komete
Reke rastopljenog bakra teku u pravcu severa

Ležim pred vama nag i nem
Sa zagonetkom na licu dok noćni vetar svira
Da li su ove reči svešto smem
Kamenu, drvetu, Prostoru ozvezdanom

Sve je podložno kosmičkim pljuskovima
Kvantima zračenja i cvetnim mirisima
Konj na vlažnoj livadi pod zvezdama
Moje srce na vrhu gromobrana

(Iz zbirke pesama Putovanje u Zvezdaliju, Niš, 1971)