Milan Urošević

MILAN UROŠEVIĆ

Milan Urošević

Milan Urošević rođen 1979. u Loznici, živi u Beogradu. Diplomirani inženjer zootehnike.

Priče i književne eseje objavljivao u časopisima Znak sagite, Putevi kulture, Grad i Emitor, kao i na više Internet sajtova. Zastupljen u zbirkama Gradske priče 3 – Fantastika (2008) i Gradske priče 4 – Vodenica (2009).

Njegov roman epske fantastike Tarag (2008), objavljen je u okviru projekta 2008. – Godina srpske fantastike.

Piše za časopise Zov i Lovac, dok je član redakcija časopisa Dobar pogled i Kurir Predator. Koautor je više knjiga iz oblasti kinologije.