List Danas predstavio “Senku naše želje”

Darko TuševljakovićDnevni list Danas objavio je, a PISB preneo, tekst A.V. Malušev “Horor-fantastični ravničarski roman” u kojem se predstavlja delo mladog pisca Darka Tuševljakovića, kroz razgovor sa autorom. Tekst prenosimo u celini:

Loše životne odluke i pogrešne postupke, prolongirane dileme i tapkanja u mestu, lakše je racionalizovati personifikacijom, postvarenjem “krivca” u liku nadnaravnog bića koji svojom težinom na našem levom ramenu, utiče na pravac našeg kretanja i horizonta u kojem tražimo odgovore. Ravničarskom deranu, nezajažljivom pretpubertetliji koji žudi za pustolovinom, ali ne uspeva da prevali beskrajna banatska bespuća, zbog čega je njegovo dečaštvo samotno, iznenada se stvari za kojima čezne prikazuju drukčijim od zamišljanog, postaju metafora za probleme i mračne želje koje opsedaju likove romana “Senka naše želje”, Darka Tuševljakovića.

– Ovo je ravničarski roman o odrastanju, o univerzalnoj želji za “još”, u gradu u kome se nikada ništa ne događa. Mladićkoji sreće svog strica za kojeg veruje da je u životu postigao nešto više, otišavši u inostranstvo, uviđa da čovek prema kojem je izgradio čvrst odnos, nije ni nalik sebi iz dečakovih maštarija. Horor i fantastika u priči samo su pomoćna sredstva u naglašavanju našeg unutrašnjeg života. Možete ih shvatiti doslovno kao nedokučivo biće koje rukovodi likovima, ali i kao metaforu za mračne želje koje nas opsedaju – za Danas kaže Tuševljaković, kome je ovo prvi roman, nakon objavljenih i nagrađenih kratkih priča sličnog žanra.

Prema pripovedanju, roman je realističan, ali predstavlja “gorko-slatki detinji doživljaj sveta odraslih kroz evropski realizam, južnoameričku magiju i severnoameričku jezu…”, kako je okarakterisao “Senku naše želje” pisac Oto Oltvanji.

– Uobičajena pričica o dečaku, Danijelu Isakovu, koji mašta o pravoj avanturi, pretvara se u jezivo pripovedanje o mračnim silama koje zagospodare našim životom – kaže Tuševljaković. – Nisam se opredelio ni za kratke priče ni za fantastiku, to je bio razvojni put, moje dorastanje romanu. Imao sam problema na svakom stupnju, ali sam imao podršku u tom usamljeničkom poslu. Velika je stvar kada uredništvo ima profesionalan pristup poslu i u tome sam imao pomoćljudi iz Čarobne knjige. Uvek mi je bilo važno da izgradim lik, a horor ili fantastične elemente koristim samo da naglasim situacije i zbivanja u čoveku.