Škola fizike i matematike MiM

Kurs o interakciji nauke i SF književnosti u Školi fizike i matematike MiM

Jedan od najagilnijih srpskih promotera nauke i proučavalac naučnofantastične književnosti, dr Milan M. Ćirković, inače, naučni savetnik Astronomske opservatorije u Beogradu, nedavno je pokrenuo visokoprofilisanu Školu fizike i matematike „MiM“.

Cilj škole je da se mladim polaznicima, osnovcima i srednjoškolcima, kroz seriju zanimljivih STEM predavanja, predmeti kao što su fizika, matematika i hemija predstave na sintetički način, ali i da im se približe naučne metode koje bi ih podstakle da i sami krenu putem neke zanimljive nauke, naučne ili tehničke discipline.

Pored kurseva posvećenih fizici, matematici i hemiji, u ponudi je široka lepeza kreativnih kurseva pripremljenih na način da kod polaznika dodatno pobude interesovanje za nauku: „Ajnštajnovo nasleđe“, „Uvod u kvantnu teoriju“, „Popularna astrobiologija“, „Kratka istorija Zemlje“, „Genetika i misaoni eksperimenti“. Ovi programi otvoreni su za sve zainteresovane, sasvim nezavisno od životne dobi, obrazovnog profila i bilo kakvih drugih ličnih osobina – dovoljno je da su radoznali i spremni na avanturu!

Redovni posetioci sajta Art-Anima.com znaju da je Milan M. Ćirković autor brojnih teorijsko esejističkih tekstova o sprezi nauke, naučne fantastike, umetnosti i kulture, a deo njih je objavljen u knjigama Artefakti za svemirsko putovanje (2009), Opšta teorija žirafa (2015) i Paradoks necepanja atoma (2022). Na sličnom fonu, u okviru škole „MiM“ priredio je i kurs „Nauka i SF“ koji bi svakako mogao biti veoma zanimljiv polaznicima koji žele da saznaju nešto više o stožernim delima naučne fantastike kao i uticaju koja su imala na nauku.

Kurs je zasnovan na teorijskim delima Zorana Živkovića (Savremenici budućnosti, First Contact and Time Travel), Pitera Svirskog (The Art and Science of Stanislaw Lem), kao i Ćirkovićevoj knjizi Opšta teorije žirafa.

Na sajtu škole, kurs je opisan sledećim rečima: „Naučna fantastika je i umetnički žanr i veoma značajan segment savremene kulture. Iako u akademskim krugovima i dalje postoji izvestan – sve slabiji – skepticizam u pogledu ovog žanra, SF je svuda oko nas i, naročito iz perspektive mlađih generacija, nerazlučiv u odnosu na kulturu ’glavnog toka’. Na ovom kursu, u fokusu je interakcija nauke i naučne fantastike, što je kontroverzna tema već od samih početaka žanra krajem 19. veka. Brojni primeri interakcije i inspiracije na obe strane ove dihotomije biće razmotreni na pristupačan način, sa brojnim primerima i studijama slučaja. Polaznici će steći uvid u glavne tokove naučnofantastične književnosti 20. veka i uloge koju naučni diskurs igra u njima. Dobrim delom, ovo je osnova ne samo za samostalnu analizu, već i za bolje uživanje u delima kako klasika, tako i aktivnih SF stvaralaca.“

Kurs „Nauka i SF“ je organizovan u 10 dvočasovnih predavanja, čije teme obuhvataju neka od najzanimljivijih pitanja u vezi sa značajem preplitanja naučnofantastičnog žanra, nauke i kulture:

  • Uvod u studije naučne fantastike; vernovski vs. velsovski model.
  • Naučnofantastična inspiracija nauke: primeri.
  • Studija slučaja: Karel Čapek.
  • Studija slučaja: Artur Klark.
  • Studija slučaja: Ursula Legvin.
  • Intermeco: „spejs opera“ i „tvrda“ naučna fantastika.
  • Studija slučaja: Stanislav Lem.
  • Studija slučaja: Alister Rejnolds.
  • Drugi mediji: naučnofantastični film i video igre.
  • Pop-kulturna reprezentacija nauke, Prosvetiteljstvo i studije budućnosti.

Svi kursevi škole „MiM“ održavaju se onlajn ili uživo u prostorijama gimnazije „Prestiž“ u Bulevaru Vojvode Mišića 37. Detaljne informacije o školi, kursevima i uslovima pohađanja, moguće je pronaći na sajtu mim.rs.

Škola fizike i matematike MiM
Škola fizike i matematike MiM