Dejan Stojiljković i Dragan Paunović – KONSTANTINOVO RASKRŠĆE (strip)

Piše: Slobodan Ivkov

NIN br. 3205, strana 67. Datum 12.07.2012.
Rubrika: SFstrip