Konkurs za arheološke priče

Raspisan konkurs za SF/F arheološke priče

Organizacioni odbor 15. Festivala fantastične književnosti u Pazinu i Žminju, raspisao je konkurs za kratke priče iz žanrovskog spektra naučne fantastike, epske fantastike i horora koje na bilo koji način obrađuju arheološku tematiku ili motive.

Poželjno je da priče imaju veze sa nekropolama, a organizatori bi bili naročito zahvalni ukoliko bi radnja priča bila smeštena u centralni deo Istre u opštini Žminj ili gradu Pazinu. Ali na tome se ne insistira.

Rok za slanje radova je 15. jun 2016. godine, a odabrane priče biće štampane u zajedničkoj zbirci koja će biti predstavljena na 15. Festivalu fantastične književnosti u Pazinu i Žminju od 26. do 28. avgusta.

Detaljne propozicije konkursa za arheološke priče:

  • Primaju se priče napisane na hrvatskom jeziku ili na drugim jezicima s kojih ne treba prevoditi, duljine do 10 novinskih kartica (18.000 znakova, uključujući i razmake!).
  • Priče moraju biti originalne, tj. neobjavljene. Neobjavljenom se pričom smatra ona koja još ni na koji način nije pružena na uvid javnosti u tiskanom ili u elektronskom mediju, uključujući i internet.
  • Priče treba slati isključivo elektronskom poštom na adresu ffk.price@gmail.com,
    kao privitak poruci, u RTF formatu, bez zaglavlja, podnožja, numeracije stranica i ikakvih drugih posebnih formatiranja teksta, na latinici u fontu Times New Roman.
  • Priče moraju biti potpisane imenom i prezimenom autora. Na kraju priče u nastavku teksta treba biti priložena kratka bio-bibliografija autora, odnosno bilješka o piscu, te autorovi kontakt-podaci uz obaveznu e-mail adresu i broj telefona. Priče koje pristignu u drugim formatima ili prijave koje ne sadrže sve propisane elemente, neće se ni otvarati, odnosno neće se uzimati u obzir.
  • Prosudbena komisija odabrat će najbolje priče za objavljivanje u zajedničkoj zbirci, koja će biti predstavljena na 15. Festivalu fantastične književnosti koji će se održati u Pazinu i Žminju, od 26.-28. kolovoza 2016. godine.
  • Priče odabrane za objavljivanje u zbirci se ne rangiraju i ne nagrađuju posebnim nagradama. Autori čije se priče odaberu za zbirku bit će pozvani da svoje priče predstave na spomenutom Festivalu.