Konkurs za priču “Konstantinove vizije”

Konstantin VelikiPovodom obeležavanja jubileja “Milanski edikt 313-2013”, Niški kulturni centar je raspisao književni konkurs za priče na temu “Konstantinove vizije – mistične priče o slobodi i veri”.

Uslovi konkursa su sledeći:

 1. Mogu se slati samo neobjavljene, originalne priče napisane na srpskom jeziku ili jezicima sa kojih nije potreban prevod, dužine od tri do trinaest kartica (od 5.400 do 23.400 slovnih znakova).

 2. Primaju se priče svih žanrova.

 3. Svaki autor može poslati samo jednu priču.

 4. Priče se šalju elektronskim putem (Otkucane u word-u) na adresu casopis.gradina@gmail.com ili odštampane uz priložen CD na adresu: Niški kulturni centar, (sa naznakom – konkurs Konstantinove vizije – ), Stanoja Bunuševca, bb, 18000 Niš.

 5. Uz priču pošaljite svoju kratku biografiju (jedna kartica) i svoju fotografiju (portret, jpg format, sa rezolucijom dobrom za štampu). 

 6. Odabrane priče biće objavljene u knjizi KONSTANTINOVE VIZIJE u Ediciji Zlatni jug, bez posebne naknade. Autorima priča pripada po pet autorskih primeraka. Za tri najbolje priče biće dodeljene i novčane nagrade:

  Prva 80.000 dinara
  Druga 50.000 dinara
  Treća 30.000 dinara

 7. Krajnji rok za slanje radova je 15. maj 2013. godine.