Konkurs za SFF priče o karateu

Konkurs za priče o karateu pisane u ključu fantastike

Organizacioni odbor 19. Festivala fantastične književnosti u Pazinu raspisao je konkurs za priče o karateu pisane u ključu fantastike.

Konkurs je raspisan u spomen na osnivača i dugogodišnjeg trenera karate kluba „Sensei“ iz Pazina, Raula Nadišića, pa je poželjno da priče budu smeštene delom ili u celosti na području grada Pazina, da ime učitelja bude Raul, i naziv karate kluba „Sensei“.

Primaju se priče dužine do 18.000 slovnih mesta sa razmacima (10 novinskih kartica) pisane na hrvatskom i drugim jezicima s kojih ne treba prevoditi.

Priče moraju da budu originalne i neobjavljene. Neobjavljenom pričom se smatra ona koja još ni na koji način nije pružena na uvid javnosti, ni u štampanom, ni u elektronskom obliku, uključujući i internet.

Prozna dela je potrebno slati isključivo elektronskom poštom na adresu ffk.price@gmail.com, u RTF formatu, bez zaglavlja, podnožja, numeracija i bilo kakvih drugih formatiranja teksta, na latinici i u fontu Times New Roman.

Priče moraju biti potpisane imenom i prezimenom autora, a ispod teksta priče treba da bude priložena kratka bio-bibliografija autora, kao i kontakt podaci (obavezno mail adresa i broj telefona). Radovi koji pristignu u drugim formatima ili sa prijavama koje ne sadrže sve tražene elemente, neće biti razmatrane.

Žiri će odabrati najbolje priče za objavljivanje u zajedničkoj  zbirci koja će biti predstavljena na 19. Festivalu fantastične književnosti u Pazinu, krajem decembra 2020. godine.

Priče odabrane za objavljivanje u zbirci se ne rangiraju i ne nagrađuju posebnim nagradama. Autori čije se priče odaberu za zbirku biće pozvani da svoje radove predstave na spomenutom Festivalu.

U zavisnosti od daljeg razvoja epidemiološke situacije, autori će biti pravovremeno obavešteni o svakoj eventualnoj promeni.

Rok za slanje priča je 22. novembar 2020. godine.