Priče iz domena fantastike o manjinama

Raspisan konkurs za SF/F priče o manjinama

Organizacioni odbor 16. Festivala fantastične književnosti u Pazinu i Veće srpske nacionalne manjine Istarske županije u Puli, raspisali su konkurs za SF/F priče o manjinama.

Ovim se konkursom traže priče iz žanrovskog spektra naučne fantastike, epske fantastike i nadnaravnog horora koje na bilo koji način obrađuju ili koriste tematiku ili  motive manjina u društvu. Pri tome se misli na manjinu kao grupu koja je malobrojnija u odnosu na ostatak stanovništva i nije u dominantnom položaju, a čiji pripadnici imaju obeležja koja se razlikuju od obeležja ostatka stanovništva i makar samo implicitno održavaju osećaj solidarnosti usmeren na očuvanje svojih obeležja u najširem smislu reči. Poželjne su priče koje imaju pozitivnu intonaciju u obradi teme.

Organizatori naglašavaju da je poželjno, ali ne i obavezno, da pisci radnju svojih priča smeste na područje Istre, u gradove Pulu, Rovinj, Labin, Umag, Poreč, Vodnjan, Medulin ili Fažanu, i Grad Pazin.

Primaju se priče napisane na hrvatskom jeziku ili na drugim jezicima s kojih ne treba prevoditi, dužine do 10 novinskih kartica (18.000 znakova, uključujući i razmake).

Priče moraju biti originalne i neobjavljene. Neobjavljenom pričom smatra se ona koja nije pružena na uvid javnosti još ni na koji način, bilo u štampanom ili u elektronskom obliku, uključujući i internet.

Priče treba slati isključivo elektronskom poštom na adresu ffk.price@gmail.com, kao prilog poruci, u RTF formatu, bez zaglavlja, podnožja, numeracije stranica i ikakvih drugih posebnih formatiranja teksta, na latinici u fontu Times New Roman. Priče moraju biti potpisane imenom i prezimenom autora. Na kraju priče u nastavku teksta treba da bude priložena kratka bio-bibliografija autora, odnosno beleška o piscu, te autorovi kontakt-podaci uz obaveznu e-mail adresu i broj telefona. Priče koje pristignu u drugim formatima ili prijave koje ne sadrže sve propisane elemente, neće se ni otvarati, odnosno neće se uzimati u obzir.

Žiri će odabrati najbolje priče za objavljivanje u zajedničkoj zbirci, koja će biti predstavljena na 16. Festivalu fantastične književnosti u Pazinu i Puli, od 25. do 27. avgusta 2017. godine.

Priče odabrane za objavljivanje u zbirci se ne rangiraju i ne nagrađuju posebnim nagradama. Autori čije se priče odaberu za zbirku biće pozvani da svoje priče predstave na spomenutom Festivalu.

Rok za slanje priča je 15. jun 2017. godine.