Priče o muzeju

Konkurs za fantastične priče o muzeju

Organizacioni odbor 20. Festivala fantastične književnosti u Pazinu raspisao je konkurs za „priče o muzeju“.

Ovim konkusrom se traže priče iz žanrovskog spektra fantastike (horora, naučne ili epske fantastike), koje na bilo koji način obrađuju ili koriste tematiku ili motive u vezi sa Muzejom grada Pazina u odnosu na sledeće teme:

  • „Zastava kapetana Lazarića“ (Josip Lazarić bio je na čelu vojske koja je nedaleko od Pazina porazila Napoleonovu vojsku 1813. godine i time je navela na povlačenje. Za zasluge u ratu i u toj pobedi, od vladajuće kuće dobio je zastavu koja se danas čuva u Muzeju grada Pazina)
  • „Grb nepoznate obitelji s pročelja Kaštela“ (fasade pazinskog Kaštela sadrže veći broj grbova, uglavnom se radi o grbovima porodica koje su upravljale Kaštelom ili Pazinskom grofovijom. Ovaj je grb do danas ostao nepoznanica…)
  • „Urbar pazinske grofovije iz 1573. godine“ i bune kmetova koje su urbari donosili sa sobom. Dve takve bune dogodile su se – jedna u 15, druga u 16. veku – i u pazinskom kaštelu.

Organizatori napominju da su poželjne priče koje imaju pozitivnu intonaciju u obradi odabrane teme.

Očekuje se da radnja priče u celosti, ili barem jednim delom, bude smeštena na području grada Pazina i Gradskog muzeja u Pazinu (Pazinski kaštel).  

Primaju se priče napisane na hrvatskome jeziku ili na drugim jezicima s kojih nije potrebno prevoditi, dužine do 10 novinskih kartica (18.000 slovnih mesta, uključujući i razmake).

Priče moraju biti originalne i neobjavljene. Neobjavljenom pričom smatra se ona koja još ni na koji način nije pružena na uvid javnosti, kako u štampanom, tako i u elektronskom obliku, uključujući i internet.

Priče slati isključivo elektronskom poštom na adresu ffk.price@gmail.com, u prilogu poruke. Tekst mora biti u RTF formatu, bez zaglavlja, podnožja, numeracije stranica i bilo kakvih drugih posebnih formatiranja teksta, na latinici u fontu Times New Roman.

Priče moraju biti potpisane imenom i prezimenom autora, a u nastavku teksta, ispod priče, potrebno je priložiti kratku bio-bibliografiju autora, te kontakt podatke autora uz obavezno navedenu e-mail adresu i broj telefona.

Priče koje pristignu u drugim formatima ili prijave koje ne sadrže sve propisane elemente, neće biti uzete u obzir.

Žiri će odabrati najbolje priče za objavljivanje u zajedničkoj zbirci, koja će biti predstavljena na 20. Festivalu fantastične književnosti u Pazinu krajem septembra 2021. godine.

Priče o muzeju – Pazinski kaštel