Matica srpska - Prva knjiga

Konkurs Matice srpske za ediciju ”Prva knjiga” otvoren do 15. juna

U petak 15. juna 2018. godine ističe rok za prijem radova na konkurs Matice srpske „Prva knjiga“. Reč je o konkursu posvećenom piscima starosti do 30 godina, koji do sada nisu objavili nijednu knjigu. Odabrana dela mladih stvaralaca biće odštampana do sredine oktobra, odnosno, do početka Beogradskog sajma knjiga.

Edicija „Prva knjiga” Matice srpske pokrenuta je 1957. i namenjena je mladim piscima koji tek stupaju na književnu scenu. Do sada je u njoj objavljeno 265 naslova poezije, proze, kritike, književne teorije i esejistike. Pored toga što je stekla zavidan ugled, Matičina „Prva knjiga” je u srpskom izdavaštvu dvadesetog veka ujedno i najstarija edicija te vrste.

Knjige se štampaju u simboličnom tiražu od 300 numerisanih primeraka, i sistemom razmene dospevaju u sve relevantne nacionalne biblioteke u zemlji i inostranstvu, zaključno sa Kongresnom bibliotekom u SAD.

Mnogi autori ove edicije danas čine bitan deo naše savremene književnosti, kao na primer: Dobrica Erić, Mirjana Stefanović, Judita Šalgo, Milutin Petrović, Gvozden Eror, Miro Vuksanović, Vladimir Kopicl, Radmila Gikić, Dragan Velikić, Novica Milić, Ljubica Arsić, Mihajlo Pantić, Jovan Delić, Jovan Popov, Vojislav Karanović, Zoran Đerić, Dubravka Đurić, Veselin Marković, Vladimir Tasić, Borivoje Adašević i drugi.

U okviru ove edicije objavljene su brojne knjige fantastike, među kojima i zbirke priča Poslednja velika avantura Pavla ZelićaHoror priče svakodnevnice Marije Pavlović, Gnušanje Filipa Rogovića. Prošle godine među odabranim naslovima našao se roman Silencio Vladimira Vujovića.

Ediciju „Prva knjiga” uređivali su Ivan V. Lalić, David Albahari, Miroslav Antić, Florika Štefan, Vasa Pavković i mnogi drugi priznati stvaraoci s naših prostora.

Objavljivanje svakog novog kola „Prve knjige” Matice srpske pada u vreme Beogradskog Sajma knjiga, gde se autori prvi put predstavljaju književnoj javnosti.

Detaljne propozicije konkursa:

  • Pravo da konkurišu imaju autor ili autorka koji ne smeju biti stariji od 30 godina u godini u kojoj konkurišu i koji nemaju prethodno objavljenu knjigu.
  • Rukopis koji se šalje na konkurs mora biti originalno autorsko delo na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, do sada neobjavljeno ni u celosti, niti u delovima.
  • Rukopisi i kratka biografija autora šalju se (ili dostavljaju lično) na adresu: Matica srpska, za ediciju „Prva knjiga”, Matice srpske 1, 21000 Novi Sad.
  • Rukopisi koji konkurišu za Ediciju „Prva knjiga” primaju se do 15. juna tekuće godine.
  • Autor uz rukopis treba da dostavi Autorsku izjavu koju može preuzeti na sajtu Matice srpske. Rukopisi koji su dostavljeni bez Autorske izjave neće biti uzimani u razmatranje.
  • Odluka Uredništva objavljuje se na sajtu Matice srpske najkasnije do kraja jula tekuće godine.
  • Rukopisi se ne vraćaju.
Matica srpska
Matica srpska