Aleksandar B. Nedeljković - Alternativne istorije 1950-1980

Knjiga “Alternativne istorije 1950-1980” predstavljena u “Blicu”

Podelite sadržaj:

U nedeljnom izdanju lista “Blic” od 18. avgusta 2013. godine, u rubrici “S+F=SF” objavljen je kratak osvrt na knjigu “Alternativne istorije 1950-1980” dr Aleksandra B. Nedeljkovića. Uz saglasnost autora, književnog kritičara Slobodana Ivkova, tekst prikaza prenosimo u celosti:

Alternativne istorije 1950-1980

Aleksandar B. Nedeljković - Alternativne istorije 1950-1980Stigla nam je još jedna doktorska disertacija posvećena naučnoj fantastici; do sada dostupna samo u fakultetskoj arhivi, a odnedavno i svakom pristupačna u obliku štampane knjige. Iz ugla fenomenologije, ne zna se da li je zanimljivije to što ju je napisao i odbranio prvi šef katedre za anglistiku na kragujevačkom Filološko-umetničkom fakultetu, na kojem je i danas predavač engleske književnosti, ili to što je autor jedan od nekoliko najaktivnijih poslenika na SF sceni, naglašeno opredeljen za strogo razgraničavanje žanrova F i SF. Njega isključivo interesuje “čisti” SF. Tim pre je neobično što se dohvatio motiva alternativne istorije, jer je u njemu, pored horora, možda najteže povući među žanrovske diferencijacije. Kako god bilo, profesor A.B.N. studiozno analizira sedam romana anglosaksonskih književnika (Dik, Spinrad, Roberts, Mur, Farmer, Harison i Bojd), nastalih od 1950. do 1980, u intervalu koji smatra zrelim periodom konstituisanja estetski relevantne SF literature. Ipak, ova knjiga, svojim sočnim, kolokvijalnim, i svakojakim drugim iznenađujuće neobaveznim komentarima (većinom smeštenim u fusnotama) poznavaocima opusa ovog autora može da izazove i osmehe, zbog ovih ili onih razloga. Rečju, i ozbiljna i vesela knjiga!

Slobodan Ivkov