Rikar i Mael – U KAŽNJENIČKOJ KOLONIJI

Piše: Slobodan Ivkov

NIN br. 3125. Datum: 18.11.2010.
Rubrika Strip, stranica 68-69.