Jovica Begić: PRIJATELJSKA VATRA

Truton je bio napadnut. To se povremeno događalo. Flota planete Priks je osula paljbu na Krnjingrad. Rotacioni štitovi su maksimalno zaštitili grad. Štitovi su imali i ofanzivnu funkciju kada bi proizvodili „beliton“ koji bi odbacio napadače i usporio napad učinivši ga neefikasnim. „Beliton“ je bio zvučno oružje.

Truton i Priks su bili saveznici. Prvi galaktički rat ih je u nuždi zbližio. Saradnja se pokazala uspešnom. Preživeli su za razliku od mnogih drugih.

Od tada povremeno napadaju jedni druge i to se pokazalo vrlo korisnim za obe strane. Priks je u ove napade slao robijaše, klonove i robote.

Cilj ovog napada imao je sasvim unutrašnji karakter. U misiji napada na Truton na brodu „Plima“ u odelenju Analize distance nalazio se robijaš Dema. Demu je trebalo ubiti jer on nije smeo da se vrati na Priks. Taj zadatak je poveren jednom drugom robijašu poznatijem kao Krtola koji je rukovodio brodom „Čarobni“. Krtola je u toku napada imao dve mogućnosti. Prva se sastojala u tome da na „Plimu“ pošalje svoja dva čistača a druga je podrazumevala da uništi celu „Plimu“ a s njom i Demu. Odlučio se za obe istovremeno, dajući na taj način prednost superiornom rešenju.

Dema je na Priksu već dobio epitet mitske ličnosti. Njegovo nastojanje da klonovi dobiju isti status kao ljudi završilo se njegovim spektakularnim hapšenjem u liftovima „Brauna“. Tri dana su ga jurili i on im je izmicao. Liftovi „Brauna“ su mu bili poslednje utočište na slobodi.

Možda je mogao da svoje bekstvo produži dan ili dva. Sada je bilo izvesno da mu je život neposredno ugrožen. U zatvoru je barem bio siguran. Ova situacija je znatno sužena. Dema je umeo brzo da odlučuje. Procenio je da je znatno veća opasnost bila iza nego ispred njega i zbog toga je i dao instrukcije za usvajanje distance rizika i bočno pomeranje. „Plima“ je zauzela novi položaj ulazeći u domet talasa „belitona“.

Prvi brod iza njih bio je „Čarobni“. Za dvadeset sekundi „Plima“ im biva u dometu. Ako je dobro predvideo talas, „beliton“ treba da ih odbaci u roku manje od deset sekundi. Osetljive granice rizika bile su na strani Deme. Krtola je dao komandu za napad i uništenje „Plime“. Već je nakrivio pobednički osmeh kad je s užasom nedvosmisleno utvrdio da je „Plima“ iza njega i da se udaljava. Njegovom besu nije bilo kraja. „Čarobni“ je upao u drugi, znatno snažniji talas „belitona“ koji ga je pošteno šutnuo u kosmos. Krtola se prepustio besu. Polovinu klonova s broda izbacio je u kosmos. Kasnije je poslao robote da ih skupljaju, koga nađu. Nije izvršio zadatak i još je upropastio reputaciju.

Dema nije imao vremena da se veseli što je ostao živ i što je sačuvao brod. Morao je brzo da nađe način da se prebaci na Truton. „Koburove rešetke“… da… preko njih može da se izvuče. „Plima“ je ponovo povratila pravac ali on nije smeo da rizikuje. Možda je još neko dobio uput za njega. Kratak pozdrav i već je u kapsuli. Tek kada je „Plima“ ostala iza njega, mišići su se opustili. Proračune distance je poneo i sada može da se odmori. Ovo je bila najopasnija situacija za njega.

U senci Trela

Severno od „Čeza“ u pitomoj ravnici vulkana Trel obitavao je poslednji trutonski farmer. Nije imao nikoga osim vulkanske trave koja mu je ujedno i bila dom. Video je kapsulu koja se spustila u podnožje Trela. Dobio je društvo.

Dema je ugledao biće koje ga je podsetilo na neke davne slike iz detinjstva. Okrznuli su se pogledima i to je bio jedini kontakt.
Proračuni distance su ga precizno doveli do Trela.

Sada je slobodan.