Jezičke usluge

Jezičke usluge

JEZIČKE USLUGE

Nemanja Milinović

ndmilinovic@gmail.com

Jezičke usluge

PREVOĐENJE 

Usluge prevođenja sa engleskog i italijanskog na srpski jezik. Cena jedne stranice je 1.000 RSD, po standardu: Microsoft Office Word; Times New Roman: 12; Paragraph: Justify; Line Spacing: 1,15.

LEKTURA, KOREKTURA I STILSKA OBRADA

Usluge lekture, korekture i stilske obrade tekstova na srpskom jeziku. Cena jedne stranice je 500 RSD, po standardu: Microsoft Office Word; Times New Roman: 12; Paragraph: Justify; Line Spacing: 1,15

ENGLESKI I ITALIJANSKI ZA SVE UZRASTE

Časovi engleskog i italijanskog jezika za sve koji žele da progovore na stranom jeziku. U ponudi su dva obrazovna pristupa: početni i napredni.

Početni podrazumeva tradicionalni gramatički pristup, kroz koji se objašnjavaju osnovna gramatička pravila, izgovor i naglasak. Potom, se učenicima postavljaju prosta pitanja, koja ih motivišu da prave proste rečenice, da koriste nove pojmove i izraze svoje misli na jednostavan način.

Napredni nivo obuke, ne podrazumeva samo korišćenje udžbenika, već i modernih multimedijalnih sadržaja (on-line časopisa, video linkova, pesama). Časovi su koncipirani kao razgovori tokom kojih nastavnik beleži greške učenika, a zatim ukazuje na njih i pojašnjava nejasnoće pomažući učeniku da stekne sigurnost i preciznost u izražavanju.

Cena je 600 RSD za 60 minuta. Učenik sam određuje koliko sati želi da zakupi. Vreme se planira i raspoređuje u zajedničkom dogovoru između učenika i nastavnika. Shodno želji učenika i nastavnikovoj proceni o njegovoj trenutnoj spremnosti, čas može trajati 60, 90 ili 120 minuta.

O MENI

Okončao sam MA studije pri Filološkom fakultetu u Beogradu. U okviru projekta Erasmus+ živeo sam 15 meseci u okolini Palerma, radeći u sferi socijalne inkluzije, kulturne edukacije mladih i prevodilaštva. Takođe sam radio u Moskvi kao predavač engleskog, italijanskog i srpsko-hrvatskog jezika. Aktivno govorim engleski i italijanski, a pasivno poznajem ruski, španski i francuski. Od klasičnih jezika poznajem starohebrejski, starogrčki, latinski, staroslovenski, crkvenoslovenski i srpskoslovenski jezik.

Radio sam sa svim uzrastima. Kroz svoj rad, sarađivao sam sa brojnim italijanskim i ruskim intelektualcima. Iako imam popularne cene, moj rad odlikuje preciznost, tačnost i pouzdanost.