Istrakon 2014

Istrakonov konkurs za kratku SF/F priču

U nedelju 15. januara ističe rok za slanje radova na konkurs za kratku priču Trinaeste konvencije fantastike i SF-a “Istrakon 2012”.

Na konkurs se mogu slati neobjavljene naučnofantastične ili fentezi priče, do 5 kartica dužine (do 9.000 slovnih mesta, računajući i razmake), pisane na hrvatskom jeziku ili drugim jezicima koje ne treba prevoditi.

Tekst treba da bude otkucan ili odštampan u jednom primerku, na pisaćoj mašini ili štampaču, a uz štampanu verziju, obavezno je priložiti i CD sa elektronskom verzijom teksta. Svaki autor može poslati najviše tri priče. Nepotpune prijave se neće uzimati u obzir.

Konkurs je anoniman. Rad mora biti potpisan šifrom, a rešenje šifre – puno ime i prezime, adresu, broj telefona, kao i e-mail adresu treba priložiti u zasebnoj i zatvorenoj koverti.

Radovi se poštom šalju na adresu:
Pučko otvoreno učilište u Pazinu (za Istrakon),
Šetalište Pazinske gimnazije 1,
52000 Pazin,
Hrvatska

Autorima najboljih priča biće dodeljene novčane nagrade:
– Prva nagrada u iznosu od 1.500,00 kn
– Druga nagrada u iznosu od 800,00 kn
– Treća nagrada u iznosu od 500,00 kn

Posebna nagrada će se dodeliti za priču koja na najbolji način obradi neku istarsku temu.

Ukoliko pristigli tekstovi ne zadovolje kvalitetom i uslovima, ocenjivački odbor zadržava pravo da nagrade ne dodeli.

Nagrade će biti uručene u martu 2012. godine na Trinaestoj istarskoj konvenciji fantastike i SF-a “Istrakon 2012” u Pazinu.

Ukoliko na konkurs pristigne veći broj priča zapaženijeg kvaliteta, odabrani radovi biće objavljeni u zajedničkoj zbirci kratkih SF priča.