Filmska tribina o vampiricama u literaturi

Filmska tribina “U početku beše reč: Vampirice u literaturi i njihova transpozicija na filmsko platno” biće održana večeras od 19.00 u sali na I spratu Doma omladine Beograda, javlja PISB. Predavač je Olga Dimitrijević (dramaturg). Predavanje će se fokusirati na literarne izvore i legende koje su inspirisale najpoznatije filmske vampirice, i bliže će se pozabaviti različitim filmskim obradama istih likova.

Tu pre svega izdvajamo najpoznatiju filmsku vampiricu baziranu na Le Fanuovoj noveli – Karmilu, i njene mnogobrojne varijacije, kao i krvavu groficu Eržebet Batori, kojoj su u filmskim reprezentacijama iz razumljivih razloga pripisana vampirska svojstva. Olga Dimitrijević će se osvrnuti i na ženske likove koji se pojavljuju kao pratnja grofu Drakuli kroz niz filmova.