Filip Rogović

Filip Rogović rođen je 1987. godine u Beogradu. Završio novinarski smer na Fakultetu političkih nauka. Sarađivao u nekoliko beogradskih dnevnih listova. Prikaze knjiga objavljivao na internet sajtu Popboks, i u časopisima Emitor i Gradina, a kratke priče u Emitoru i Gradini.  Zastupljen u antologijama “Apokalipsa, juče, danas, sutra” (2011) i “U znaku vampira” (2012), koje je priredio Goran Skrobonja, kao i u antologiji “Anomalija 1” društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”.