Eseji Eureka Politije - Edgar Alan Po

”Eseji, Eureka, Politije” Edgara Alana Poa

Izdavačka kuća Tanesi, objavila je knjigu radova Edgara Alana Poa Eseji, Eureka, Politije.

Ova trodelna knjiga počinje esejima koje je Edgar Alan Po (1809–1849) pisao za raznovrsne časopise u Baltimoru, Filadelfiji, Njujorku i u drugim američkim gradovima. Među dvanaest eseja, od kojih su neki prvi put prevedeni na srpski jezik, nalazi se i Filozofija kompozicije, u kojoj je Po opisao nastanak „Gavrana”, jedne od najboljih pesama svetske književnosti.

Središnji deo knjige zauzima tajanstvena „Eureka“, nazvana još i kao „Poema u prozi”, nastala pred kraj piščevog života. Ova rasprava je vrhunac Poovih misli o prirodnim naukama koje su se povremeno javljale u njegovim ranijim radovima. Ona je sveobuhvatna kosmogonija koja se može nazvati i teorijom Velikog praska, koju je on, pre svih, izložio daleke 1848. godine.

U knjigu je uvršten i jedini dramski tekst u kome se pisac oprobao, a koji je ostao nedovršen. „Politije“ je naišao na izrazito nepovoljne kritike, najvećim delom zbog piščevog nedovoljnog poznavanja renesansne Italije u koju je radnja smeštena, kao i zbog melodramatičnog zapleta ispričanog arhaičnim, i na momente podsmešljivim, stilom u kome se izgubila sama tragika odabrane teme. Najveća vrednost ove drame je njen pisac – Edgar Alan Po.

Pored navedenih celina, knjigu Eseji, Eureka, Politije čine i pogovor prevodioca Dine Hrecak i hronološka lista Poovih knjiga objavljenih tokom piščevog života.

Sadržaj

ESEJI:

 • Jedno mišljenje o snovima
 • Nekoliko reči o bontonu
 • Instinkt protiv razuma – Crna mačka
 • Filozofija kompozicije
 • Bajron i gospođica Čavort
 • Jutro na Visahikonu ili Los
 • Dešavanja u Gotamu
 • Mejzelov šahista
 • Taksi
 • Pozorišni pacovi
 • Nepovezane beleške o mačkama

EUREKA

POLITIJE

O AUTORU I DELU

 • Poove knjige objavljene tokom piščevog života
 • Pogovor (Dina Hrecak)