Ermina Ribić

ERMINA RIBIĆ

Ermina Ribić

Ermina Ribić rođena je 1996. godine u Sarajevu. Tu završava osnovno i srednje obrazovanje, te upisuje Filozofski fakultet, gdje završava prvi ciklus studija na odsjeku za Komparativnu književnost i bibliotekarstvo.  Dobila je Srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu kao studentica sa prosjekom iznad 9,0. Trenutno je na drugom ciklusu istoimenog studija. Pisala je uglavnom teoretske radove koji se mogu naći u časopisu Diwan, Slovo, te na online portalima poput prometej.ba, karike.ba, PULSE.rs, Art-Anima.com, dok se neke njene pjesme nalaze na portalima dunjalučar.com i poezija.rs.