Emitor 479

EMITOR #479 posvećen avangardi i naučnoj fantastici

Društvo ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ objavilo je 497. broj glasila Emitor. Broj je posvećen avangardi i naučnoj fantastici a urednik je istaknuti hroničar i pisac fantastike Miodrag Mića Milovanović.

Novi broj Emitora pokušava da na nepretenciozan način poveže prošlost, sadašnjost i budućnost avangarde, kroz nekoliko priča i tekstova.

Prva priča u proznom bloku je „Milion majmuna bez jedne tačke“ Ilije Bakića, autora koji decenijama unazad koristi avangardistički pristup u pisanju naučne fantastike. Zatim, tu je priča „Mars, makroskop, Miki“ Boška Tokina preuzeta iz časopisa Film, ali sada štampana u originalnom slogu, dok prozni deo zatvara „Smrt i drugi poremećaji“ Mihajla Vitezovića, pobednička priča trećeg konkursa Društva „Lazar Komarčić“.

Teorijski deo otvara tekst Ane Stišović Milovanović „Ljubiša Jocić, pesnik van konvencija“ kojim se baca novo svetlo na roman U zemlji Arastrata ovog i dalje nedovoljno protumačenog pisca. Milan Peca Nikolić u svom tekstu „Zvučni portreti“ spaja SF i avangardnu muziku.

Teorijski deo čine i dva priloga Miloša Jocića  premijerno objavljena u zbirci Lab teksta, u kojima se obrađuju dela Ilije Bakića, nažalost i dalje neodgovarajuće vrednovanog u našem književnom establišmentu: „Nadrealne i okultne mašine: Avangardni i stimpank elementi u Unezverijadi Ilije Bakića“ i „Technošprahe: O postkiberpankizmu romana Led/Na satelitu Ilije Bakića“.

Ovu celinu i ujedno 479. broj Emitora zatvara tekst Miodraga Milovanovića „Kratak prilog naučnofantastičnih motiva u delima srpske avangardne književnosti između dva Svetska rata“, koji je prethodno štampan u zbirci eseja Srpska naučna fantastika, a koji je za ovu priliku proširen i dopunjen.

Ilustraciju korica uradio je Milan Peca Nikolić.

Sadržaj

  • Reč urednika
  • Ilija Bakić – MILION MAJMUNA BEZ JEDNE TAČKE
  • Boško Tokin – MARS, MAKROSKOP, MIKI
  • Mihajlo Vitezović – SMRT I DRUGI POREMEĆAJI
  • Ana Stišović Milovanović – LJUBIŠA JOCIĆ, PESNIK VAN KONVENCIJA
  • Milan Peca Nikolić – ZVUČNI PORTRETI
  • Miloš Jocić – NADREALNE I OKULTNE MAŠINE : Avangardni i stimpank elementi u Unezverijadi Ilije Bakića
  • Miloš Jocić – TECHNOŠPRAHE : O postkiberpankizmu romana Led/Na satelitu Ilije Bakića
  • Miodrag Milovanović – KRATAK PRIKAZ NAUČNOFANTASTIČNIH MOTIVA DELIMA SRPSKE AVANGARDNE KNJIŽEVNOSTI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA