Duh paganskog nasleđa

Promocija knjige ”Duh paganskog nasleđa” Bojana Jovanovića

Promocija novog izdanja knjige „Duh paganskog nasleđa“ Bojana Jovanovića biće održana u knjižari „Dereta“ (Knez Mihailova 46, Beograd) u sredu 02. marta 2016. s početkom u 12 časova. Pored autora, o knjizi će tom prilikom govoriti i urednik izdanja Zoran Bognar.

„Multidisciplinarna u samom pristupu otkrivanja naučnog saznanja, knjiga Bojana Jovanovića ‘Duh paganskog nasleda’ predstavlja rezultat autorovog dugogodišnjeg rada na izučavanju srpske paganske religije i etnologije u širem smislu“, svojevremeno je o ovom delu pisao Milorad M. Lazić.

„Zasnivajući svoja temeljna znanja na rezultatima njegovih prethodnika u našoj nauci, kao što su T. Đordevic, V. Čajkanović, J. Cvijić, V. Dvorniković i drugi, Bojan Jovanović je moderan naučnik koji se bavi i prati ostvarenja komparativnoreligijskih istraživanja, psihoanalitičkih, antropoloških, socioloških, istoriografskih, teoloških itd. Ovo delo u nizu objavljenih knjiga iz iste oblasti predstavlja originalnu i kreativnu sintezu“, istakao je Lazić.

Jovanovićeva istraživanja su i etnopsihološka i socijalno psihološka, kao i kulturnoistorijska i ona u traganju za identitetom srpske kulture ne idu samo u smeru otkrivanja i razumevanja složenih procesa u stvaranju obrazaca i formi srpske kulture, nego i u tumačenju različitih formi instrumentalizacije tradicionalne kulture.

Sam autor o knjizi kaže: „U verovanjima, obredima i mitskim predstavama uočavamo delovanje paganskog duha koji je postao bitan činilac srpskog kulturnog i duhovnog identiteta. Shvaćen kao manje vredan, on je osporavan uvek kada se kolektivni identitet nastojao predstaviti drugačijim nego što stvarno jeste. Medutim, upravo je u tom procesu lažnog potvrđivanja nesvesno isijavao nepriznavani duh paganstva čije se odlike prepoznaju u mentalitetu, ponašanju i životu srpskog naroda…“

Bojan Jovanović (1950, Niš) je pesnik, sineasta i antropolog. Završio je gimnaziju u Nišu, a potom i studije etnologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osim brojnih antropoloških članaka i knjiga, autor je i preko četrdeset alternativnih filmova. Važan aspekt njegovog književnog rada čine tematski eseji i tekstovi o domaćim i inostranim piscima. Radi kao naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU.